Search
Close this search box.

První ostrá kandidátská debata: Telička, Svoboda a Kohlíček

Před volbami do Evropského parlamentu pořádá think-tank Evropské hodnoty cyklus deseti debat s kandidáty jednotlivých politických stran. Aby byla zaručena rozmanitost, má každá z nich své vlastní téma z oblasti politik Evropské unie. Pro voliče je tato celá série jedinečnou příležitostí k tomu, aby se seznámili s programy politických stran či názory samotných kandidátů. Zároveň mohou v průběhu každé debaty pokládat kandidátům své vlastní dotazy, což jim dává možnost spoluvytvářet její průběh. První z těchto evropsky laděných debat proběhne 13. února 2014 v Ústí nad Labem. Jako místo konání byly zvoleny prostory Clarion Congress Hotel. Debata odstartuje 19:00 a vstup je samozřejmě volný.

Samotní hosté první debaty slibují zajímavý a informacemi nabitý večer. Pozvání přijali: Pavel Telička (ANO 2011), Jaromír Kohlíček (KSČM), Pavel Svoboda (KDU-ČSL). Jednotliví kandidáti do Evropského parlamentu jsou do debat vybíráni na základě předem stanoveného klíče, který je detailně popsán na webových stránkách Evropských hodnot. Základem jsou vždy aktuální volebních preference CVVM a umístění kandidátů na kandidátních listinách politických stran.

https://www.praguehotels.cz/photo/hotel/CZE/294202/orgin/4295688.jpg

Konferenční prostory hotelu Clarion v Ústí nad Labem. Zdroj: www.clarioncongresshotelustinadlabem.com

Pozvaní hosté budou 13. února 2014 diskutovat na téma “Sociální podpora a mladí – (jak) pomůže EU?”. Bude se tak, mimo jiné, hovořit o vysoké nezaměstnanosti mladých evropanů, o tom co mohou evropští poslanci udělat pro zvýšení zaměstnanosti v Ústeckém kraji nebo o celoevropskému zavedení závazných záruk pro mladé lidi. Komise má v plánu v roce 2014 předložit balík podporující mobilitu občanů EU, jehož důležitým bodem je rozšíření sociální ochrany a podpory pro migrující pracovníky hledající práci.

Kandidátů se zeptáme, jestli se má minimální doba pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti v celé Unii zvýšit ze tří na šest měsíců a jestli má sociální dávky vyplácet stát poslední pracovní aktivity zaměstnance, nebo stát, v němž má zaměstnanec trvalé bydliště. Chcete-li vidět kandidáty v živé debatě a seznámit se s jejich názory či zjistit více o dané problematice, tak přijměte naše pozvání a přijďte se podívat.