Proč je Německo odsouzeno k věčnému nepochopení

Po maratonu vyjednávání německý parlament minulý čtvrtek nakonec schválil další finanční injekci krizí zmítanému Řecku. Z 585 přítomných zastupitelů hlasovalo ve prospěch půjčky 454 poslanců, proti 113 a 18 se zdrželo hlasování. Jedno číslo ale zaujalo ještě mnohem víc než obrovská převaha, se kterou byli odpůrci přehlasováni. Až 47 poslanců ze strany premiérky Angely Merkelové se totiž ke hlasování vůbec nedostavilo. Vyjádřili tím kategorický postoj vůči politice vlastní strany, která je na první pohled pro zbytek Evropy téměř nekompromisní vůči jakýmkoli fiskálním stimulům v eurozóně, ale v očích německých poslanců (a nejen jich) představuje zradu základních německých principů.

Mohlo by se zdát, že se jedná o typický odvěký rozkol mezi keynesiánským a liberálním postojem k řešení krizí. Zatímco keynesiánci věří v řešení krizí prostřednictvím vládních stimulů, liberálové nedají dopustit na neviditelnou ruku trhu, která se s krizí vyrovná bez zásahů státu.

Avšak po pečlivějším pohledu na německou politiku a ekonomiku si nelze nevšimnout důrazu na řád, silný a stabilní regulační rámec a na sociální stát, charakteristiky na míle vzdálené od klasického laissez faire, které bychom od státu striktně odmítajícího fiskální stimuly očekávali. Německo je totiž posledním ostrovem ordoliberalismu, který klade větší důraz na regulaci trhu než na liberalismus, ale zároveň se ostře vymezuje vůči fiskálním stimulům a tvrdě razí strategii co největší cenové stability, díky čemuž se dostává do rozporu s keynesiánstvím. Právě kvůli tomu se Německo často setkává s nepochopením ze strany svých partnerů.

Ordoliberalismus (ordo, latinsky řád) je založen na bolestivé zkušenosti selhání neřízeného liberalismu v období meziválečné Výmarské republiky. Rozvolněná hospodářská a měnová politika v období 20. let 20. století v kombinaci s velkou hospodářskou krizí dovedla zemi do stavu nevídané ekonomické nerovnováhy, která vyústila v hyperinflaci a následnou dlouholetou politiku fiskálních a měnových intervencí v období nacistického režimu. Pováleční němečtí ekonomové se proto začali přiklánět k modelu založenému na regulovaném liberalismu, ve kterém vláda reguluje trhy do takové míry, aby realita co nejvěrněji odrážela teoretické výstupy v dokonale konkurenčním prostředí. V praxi se ordoliberalismus soustřeďuje na dvě hlavní oblasti – striktní obchodní politiku a cenovou stabilitu, kterou má zaručovat zodpovědná měnová a fiskální politika.

Mimo jiné díky unikátní kombinaci regulace a svobody se zdevastovaná německá ekonomika v průběhu desetiletí vypracovala do pozice ekonomického hegemona. Zásady ordoliberalismu rovněž definovaly ekonomickou strategii sjednocování Německa, a nebyl to nikdo jiný než Bundesbanka a její důraz na cenovou stabilitu, kdo sloužil jako předloha pro vytvoření Evropské centrální banky. I proto Německo do poslední chvíle vzdorovalo Draghiho plánům kvantitativního uvolňování přes reálnou hrozbu deflace. A zřejmě i proto je z Berlína hlasitěji slyšet volání po striktnějších pravidlech hospodářské politiky v zemích eurozóny po vzoru Německa.

Není divu, že Němci cítí určitou morální povinnost šířit svůj model dál i navzdory nevůli zemí jako Francie či Itálie. Vnímá totiž rizika nezodpovědné hospodářské politiky přes svou vlastní historickou zkušenost a věří, že následování německého příkladu je pro Evropu jedinou možnou cestou z krize. Konec krize je ovšem v nedohlednu – stejně jako výsledky německé snahy vštěpit ordoliberální principy méně “pořádným” členům eurozóny.  Téměř s jistotou však můžeme tvrdit, že u Řecka bude pro Německo platit pravidlo třikrát a dost.

Článek byl 25.8.2015 vydán na portálu Respekt. 

Zábražná

Adela Zábražná působí jako Analytička think-tanku Evropské hodnoty.