Search
Close this search box.

Prezident Zeman se chová jako únosce, který uchvátil náš stát

Z rozhovoru prezidenta M. Zemana pro čínskou televizi CCTV jsme se dozvěděli, že už nejsme submisivní vůči USA a EU, nejsme pod jejich tlakem, a děláme tedy to, co je v našem vlastním zájmu. Rozuměj, sbližujeme se s komunistickou Čínou.

Rád bych za sebe podotknul, že nic nenamítám proti rozumné, sebevědomé a vzájemně výhodné spolupráci s Čínou v různých oblastech lidské činnosti, nejen v ekonomice. Nejsem ani proti dialogu s ČLR. Jsem ovšem pro takový dialog, který není kolaborací, servilním podbízením se a popíráním hodnot, na kterých stojí naše společnost.

Rád bych také zdůraznil, že navzdory přání a tvrzení prezidenta Zemana naše příslušnost k Západu stále trvá. Naše spolupráce a spojenectví s USA je pro českou i evropskou bezpečnost naprosto zásadní.

Náš stát slovy Bezpečnostní strategie ČR za český strategický zájem označuje „posilování soudržnosti a efektivnosti NATO a EU a zachování funkční a věrohodné transatlantické vazby.” Oficiální vládní Koncepce zahraniční politiky ČR říká, že „Česká republika pokládá Spojené státy americké za hlavního garanta euroatlantické bezpečnosti.”

Ten, kdo to zpochybňuje nebo dokonce odmítá, páchá zločin proti zájmům našeho státu, proti naší demokracii a proti ideálům, na kterých náš stát vznikl.

Prezident Zeman se chová jako únosce, který uchvátil náš stát a vzal si nás občany jako své rukojmí. Možná si tak sám představuje stabilizaci společnosti, kterou se podle svých slov jel učit od čínských komunistů. Zásadní však je, že je to hanebné, velezrádné a prezident tím přímo napadá strategické bezpečnostní zájmy našeho státu. Doufám, že mu v tom naše vláda, která je ústavně zodpovědná za výkon jeho funkce a za zahraniční politiku státu, rychle zabrání.

Petr Kolář, předseda Iniciativy pro evropské hodnoty