Search
Close this search box.

Právní nástroje boje proti dezinformační kampani: evropské zkušenosti

Česká republika je několik let terčem aktivní informační války vedené Kremlem. Přesto zde nebyl zaznamenán jediný případ dezinformace, která by byla na základě podnětu či vlastní aktivity prošetřována orgány činné v trestním řízením či by se jí zabýval regulátor, který v této oblasti dohlíží na audovizuální vysílání (internet regulací nepodléhá).

Jaké nástroje boje proti dezinformační kapmani poskytuje český právní řád? Detailní analýzu přináší následující studie:

cover_pravni