Poslanecká sněmovna by měla zřídit vyšetřovací komisi k vlivu dezinformačních řetězových e-mailů na integritu voleb v České republice