Search
Close this search box.

Parlamentní výbory by měly prošetřit čínské vydírání Pražské filharmonie

  • Čína ruší vystoupení českých kulturních institucí, jejichž název je spojen s Prahou, oznámil ministr kultury Staněk po jednání se svým čínským protějškem. Čínští představitelé sdělili Pražské komorní filharmonii, že musí “kriticky okomentovat” jednání vedení Prahy a primátora Prahy Hřiba, pokud chtějí, aby jejich akce v Číně nebyly zrušeny. Představitelé Pražské komorní filharmonie toto vydírání odmítli.

  • Pokud vláda dostatečně razantně nebude hájit zájmy ČR a českých občanů, měl by Parlament převzít svou kontrolní úlohu a požadovat od exekutivy vysvětlení.
  • Zahraniční výbor Sněmovny by měl předvolat zodpovědné členy vlády, jakož i čínského velvyslance v Praze. Čínský velvyslanec by měl být dotazován, zdali tento nepřátelský styl jednání bude Čína vůči českým subjektům aplikovat dále. Čeští ministři by měli být na separátním jednání tázáni, jak bude česká vláda reagovat na konstantní agresivní politiku Číny vůči ČR. Pokud se k tomu sněmovní zahraniční výbor nerozhodne, měl by takové jednání svolat zahraniční výbor Senátu.