Search
Close this search box.

Parlamentní výbory by měly detailně projednat jednání ruské ambasády

  • Česká kontrarozvědka BIS dlouhodobě varuje před masivní nepřátelskou špionáží, kterou proti zájmům ČR vykonává ruský diplomatický personál akreditovaný v Česku. Je obecně známo, že personálně přebujelá ruská ambasáda v Praze systematicky řídí řadu zpravodajských operací proti Německu a že až polovina zhruba ze 140 zaměstnanců ruského státu vykonává zpravodajské úkoly.

  • Ruští diplomaté se v ČR přímo zapojují do špionáže, což prokázal například časopis Respekt v otázce špionážní sítě FSB rozbité českou kontrarozvědkou počátkem roku 2018, když automobily ruské ambasády převážely špionážní zařízení na českém území. Ruská ambasáda také v rozporu s mezinárodními dohodami vůči ČR zneužívá diplomatické byty a terorizuje jejich obyvatele. Celkově lze hodnotit, že Rusko má v ČR jednu z největších ambasád (a tedy zpravodajských základen) v Evropě, která se chová otevřeně nepřátelsky, což jednoznačně není v zájmu suverenity a bezpečnosti ČR.
  • Česká vláda se v této otázce dlouhodobě chová slabě. Převažují výmluvy, které kladou větší důraz na důležitost očekávaného recipročního vyhošťování českých diplomatů z Ruska než na bezpečnostní zájmy České republiky. Obchod s Ruskem je pro Českou republiku statisticky naprosto marginální a počet českých diplomatů v Rusku oproti těm ruským v ČR je téměř dvakrát menší. Jelikož Rusko odmítá jakékoliv reálné snížení svého diplomatického a špionážního zastoupení v ČR, vláda ČR by v koordinaci s našimi spojenci měla připravit rozsáhlejší vyhoštění ruských zpravodajců z českého území. Po případném vylidnění českých zastupitelských úřadů v Rusku by následovalo postupné a hlavně proporcionální vzájemné navyšování diplomatického personálu.
  • Jelikož se k tomuto kroku žádná česká vláda zatím neodhodlala, a dochází tak k faktickému snižování české obranyschopnosti před masivními ruskými nepřátelskými aktivitami, relevantní výbory obou komor parlamentu by měly začít projednávat známé případy ruských aktivit od špionáže po zneužívání diplomatických bytů či aut. Rolí politiků je bránit svou zemi a v tomto případě svou roli jednoznačně neplní.