Search
Close this search box.

Obavy Velké Británie z nárůstu islámského extremismu na školách

Inspektoři ve Velké Británii prošetřovali školy, jež se údajně měly skrytě islamizovat. Podle závěrečné zprávy školy nepodporovaly islámský fundamentalismus, zároveň však studenty dostatečně nepoučily o nástrahách extremismu.

Britské Ministerstvo školství a školní inspekce Ofsted (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) provedly během letošního jara kontroly v 21 státních školách v Birminghamu, jež navštěvují převážně muslimští žáci. Mimořádné inspekce proběhly na základě anonymního dopisu, který uveřejnila britská média a který popisoval tajný plán islamistů na převzetí veřejných škol v této oblasti. Celá aféra upozorňuje především na problematickou kontrolu fungování škol ve Velké Británii.

Dopis, který sérii inspekcí odstartoval, obsahuje informace o tzv. operaci Trojský kůň, při níž mělo docházet k propouštění nepohodlných ředitelů škol a ke snahám o dodržování islámských principů na státních školách v Birminghamu. Na základě této údajné konspirace se britská školní inspekce Ofsted rozhodla celou záležitost prošetřit. Na začátku června Ofsted publikoval závěrečnou zprávu s mnoha závažnými zjištěními o fungování dotčených škol (celá závěrečná zpráva je dostupná zde, na webových stránkách Ministerstva školství, reporty k inspekcím jednotlivých škol pak naleznete zde).

Britská školní inspekce (Ofsted) prověřila 21 birminghamských škol, které byly spojovány s posilováním islámských principů ve výuce a možnou radikalizací studentů. Zdroj foto: https://www.cypnow.co.uk

Podle zprávy se v dotčených školách jednalo především o závažné problémy mezi řediteli a pedagogy školy na jedné straně a školními radami, složenými mimo jiné z rodičů studentů, které extenzivně zasahovaly do charakteru a fungování škol. V důsledku toho se ve školách rozvinula kultura „strachu a zastrašování“ a mnoho ředitelů škol bylo marginalizováno, případně propuštěno ze zaměstnání, což vedlo ke zhoršení efektivity i výsledků těchto škol. Řada ředitelů poté měla obavy vyjadřovat názory odlišné od členů školních rad či popisovala pocity zastrašování a šikany. Školní rady také zasahovaly do osnov škol ‒ například odmítáním smíšených hodin plavání nebo prosazováním výuky islámu. Podle některých ředitelů existuje organizovaná kampaň s cílem změnit charakter jistých škol v Birminghamu právě skrz působení školních rad na úpravy osnov a jmenování zaměstnanců škol nebo například obstrukcemi při hlasování. Některé školy tak posléze propagováním velmi úzké skupiny hodnot nedostatečně připravovaly žáky na život v moderní Británii, Vzdělávání podle zmíněných kritérií totiž má za následek emoční narušení a zranitelnost dětí vůči segregaci i širší společnosti. V praxi se jedná například o oddělené hodiny pro děti odlišného náboženského vyznání či nedostatečnou sexuální výchovu. Zpráva také kritizovala městskou radu v Birminghamu, která nereagovala na stížnosti ředitelů škol.

Média navíc vypíchla některá čtenářsky atraktivní provinění škol: výlety dětí do Saudské Arábie, výzvy k modlení muslimů skrze školní reproduktory nebo absenci výuky evoluční teorie v hodinách biologie. Na druhou stranu hlavním závěrem zprávy Ofstedu nebylo konstatování, že by dané školy aktivně podporovaly islámský extremismus, ale zejména informace o nedostatečné přípravě dětí na život v moderním světě, málo proaktivní vystupování proti extremismu a neadekvátní zapojení škol do vládního antiextrémistického programu. Podobná slova zopakoval tento měsíc před britskými poslanci Michael Wilshaw, inspektor zodpovědný za vyšetřování na birminghamských školách, podle něhož by k radikalizaci žáků mohlo dojít pouze v případě pokračování výše zmíněných praktik. Pět vyšetřovaných škol bylo proto zařazeno pod přísnější dohled Ofstedu.

Inspektor Michael Wilshaw informoval o tom, že birminghamské školy zanedbávaly prevenci před extremismem. Zdroj foto: https://www.smuc.ac.uk

Britská vláda, v čele s ministrem školství Michaelem Govem, podpořila větší propagaci britských hodnot na školách, a to již se začátkem nového školního roku. Premiér David Cameron pochválil rychlou reakci svého kabinetu ve vyšetřování možné konspirace a postavil se za Ofsted v jeho snaze chránit britské studenty. Kritizované školy se proti zprávě Ofstedu ohradily a celou záležitost přirovnaly k honu na čarodějnice motivovanému protiislámskými postoji. Muslimská rada Velké Británie, provozující více než 500 národních a regionálních muslimských škol, zpochybnila závěry Ofstedu a dodala, že existují pouze mizivé důkazy o přímém spojení vzdělávacího systému či muslimské komunity s obrácením jedince k terorismu. Britská odborná veřejnost, v čele s bývalým školním inspektorem Timem Brighousem, také kritizovala zprávu Ofstedu, přičemž upozorňovala na dramatické změny ve výsledcích prošetřených škol oproti předchozím inspekcím – například na konci roku 2013 tyto školy dosahovaly dobrých až vynikajících výsledků, zatímco v nové zprávě byly vyhodnoceny jako neadekvátní.

Paralelně s vyšetřováním britské školní inspekce probíhalo také šetření týkající se možné infiltrace extrémistů do státních škol v Birminghamu vedené Peterem Clarkem, bývalým policistou odpovědným za vyšetřování londýnských bombových útoků z roku 2005. Pověření protiteroristického odborníka tímto vyšetřováním ale vyvolalo spíše negativní ohlasy kvůli další možné stigmatizaci britské muslimské komunity. Podle Clarkovy zprávy v birminghamských školách docházelo ke „koordinované, záměrné a trvalé snaze ustanovit intolerantní a agresivní islámský étos“, avšak nebyly nalezeny stopy potvrzující teroristické či extremistické aktivity na školách. Další vyšetřování, tentokrát vedené birminghamskou městskou radou, dospělo k závěru, že se nejednalo o „žádnou konspiraci s cílem propagovat radikalismus a násilný extremismus“.

Lucie Chládková působí jako stážistka think-tanku Evropské hodnoty.