Nejčastější otázky o dopadech nizozemského referenda o Asociační dohodě EU s Ukrajinou

Jaké jsou podmínky pro platnost nizozemského referenda? 

Referenda se musí zúčastnit alespoň 30 % občanů Nizozemí. Pokud tato hranice nebude dosažena, nizozemská vláda nemusí brát výsledky referenda v potaz. Zůstal by tak platný výsledek hlasování nizozemského parlamentu ve prospěch ratifikace asociační dohody.

Jaká je závaznost referenda? 

Jedná se o poradní referendum, formálně tudíž závazné není. Je ale nepravděpodobné, že by nizozemská vláda jednala proti rozhodnutí občanů. Většina politických stran již veřejně prohlásila, že bude výsledky referenda ctít. Je tomu tak do jisté míry i z důvodu, že si politici nechtějí znepřátelit své voliče před blížícími se parlamentními volbami. Prostor pro manévrování by mohl nastat v případě, že by účast v referendu byla nízká, a zároveň by se poměr hlasujících pro a proti asociační dohodě pohyboval velice těsně (např. 45 % a 55 %).

Jaký bude postup nizozemské vlády, pokud se veřejnost vyjádří proti asociační dohodě? 

V takovém případě by nizozemská vláda měla parlamentu předložit návrh zákona, který schválení asociační dohody zruší.

Způsobil by negativní výsledek referenda zrušení asociační dohody?

Velká část asociační dohody spadá mezi výlučné kompetence Evropské unie, zejména v oblastech týkajících se společné obchodní politiky. Rozhodnutí Nizozemska dohodu neratifikovat by tudíž pravděpodobně nemělo tak dramatické následky. Nizozemské referendum je omezeno na otázku, zda Nizozemci přijmou, nebo odmítnou tzv. schvalovací akt asociační dohody mezi EU a Ukrajinou, což by nemělo ovlivnit postoj celé Unie. Dohoda by mohla být zrušena pouze v případě, že by se Nizozemsko rozhodlo její schválení blokovat i v Radě ministrů, která musí asociační dohodu jednomyslně schválit. K tomu ale nizozemské představitele výsledek referenda ani nepřímo nezavazuje.

Co by se tedy v případě negativního výsledku referenda s asociační dohodou stalo? 

Osud dohody v případě negativního výsledku referenda není jistý. Nikdo z oficiálních představitelů a institucí EU se k řešení takové situace prozatím nevyjádřil. Jednou z možností by mohlo být připojení dodatkového protokolu, který by Nizozemí z dohody odstranil jakožto jednu ze smluvních stran. V praxi by takový dodatek znamenal, že ustanovení asociační dohody, které spadají pod kompetence členských států, by se nevztahovaly na Nizozemí.

Měl by negativní výsledek nizozemského referenda vliv na implementaci asociační dohody? 

Velká část asociační dohody již v platnost vstoupila a nizozemské referendum by nemělo mít automatický vliv na její implementaci. Zejména tomu tak je v oblastech, které spadají pod výlučné kompetence Evropské unie.

Jaké jiné důsledky by zamítnutí asociační dohody v referendu mohlo mít? 

Následky zamítnutí by byly zejména politické. Kromě ostudy pro nizozemskou vládu by mohlo mít také vliv na podporu britské kampaně usilující o Brexit, prohloubení demokratického deficitu a posílení euroskepticismu v Evropě. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker varoval, že by negativní výsledek referenda mohl „otevřít dveře kontinentální krizi“.

Shrnutí připravila juniorní analytička programu Kremlin Watch Veronika Víchová.

 

Pro komentáře je k dispozici zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda (tel: 775 962 643).