Na cestě k bezpečnější Evropě

Evropské hodnoty pořádaly pro širokou veřejnost u příležitosti Dne Evropy 10.–11. května 2010 mezinárodní konferenci o potenciálních bezpečnostních hrozbách pro Evropu.

na ceste

Poslechněte si záznam z panelu politiků odvysílaný Českou televizí a Českým rozhlasem 6.

PANEL 1: Vzrůstající závislost EU na nespolehlivých dodavatelích energií

PANEL 2: Radikalizace a terorismus

PANEL 3: Rozšiřování jaderných zbraní

PANEL 4: Klesající konkurenceschopnost evropské ekonomiky

DISKUSE LÍDRŮ STRAN: Priority České republiky v Evropské unii

TÉMATA:

Rostoucí energetická závislost

Radikalizace a terorismus
Jaderné zbraně
Klesající konkurenceschopnost
Demografický pokles
Klimatické změny
Nezájem občanů o politiku
Ozbrojené konflikty v sousedství

Na konferenci vystoupili:

Pierre Lévy – velvyslanec Francouzské republiky v České republice
Jürgen Matthes – ekonom institutu Internationale Wirtschaftspolitik, Institut der deutschen Wirtschaft, Kolín nad Rýnem
Luděk Niedermeyer – bývalý viceguvernér České národní banky