Search
Close this search box.

Krátká chronologie ruské agrese na Ukrajině aneb jak co přesně nazývat

Cílem tohoto textu je v chronologickém sledu událostí, ke kterým došlo na Ukrajině od podzimu 2013 přibližně do léta 2014, ukázat, že:

  • Válka na východní Ukrajině není válkou občanskou
  • Tzv. donbaský separatismus měl vždy utilitární charakter a postsovětská politická elita oblasti jej využívala k prosazování si svých zájmů
  • Separatistické organizace byly málopočetné a neměly širší podporu obyvatelstva. Tzv. separatisty v roce 2014 nepodpořil ani jeden z volených orgánů regionu.
  • Angažovanost Ruské federace je pro další setrvání separatismu i války na východní Ukrajině zcela zásadní. Bez vojenské, finanční, organizační, logistické, ale i personální podpory RF by separatistické republiky neměly šanci
  • Snahy o odtržení Krymu od Ukrajiny a jeho připojení k Rusku se objevily hned po rozpadu SSSR a prostupovaly rusko-ukrajinskými vztahy až do momentu jeho nezákonné anexe

Text byl konzultován s předními českými odborníky na východoevropská studia: Janem Šírem, Michaelem Romancovem a Davidem Svobodou. Za obsah práce nese odpovědnost autorka. Text ke stažení je k dispozici zde.

 

cover_exk