Konzulát Doněcké lidové republiky v ČR má stejnou legitimitu jako případný konzulát ISIS

Podle prohlášení samozvané „Doněcké lidové republiky” má být 1. září otevřen její „konzulát” v Ostravě. Má jít o „první oficiální zastoupení” v EU. Tento „konzulát” má vést Nela Lisková, členka vedení „Národní domobrany”.

K tomuto aktu zasíláme prohlášení vedoucího programu Kremlin Watch a zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty Jakuba Jandy:

Je třeba věci nazývat pravými jmény.

Tento „konzulát” nemá s diplomatickou praxí nic společného. Jde o snahu extremistů řízených Kremlem okupujících část území Ukrajiny, kteří se pokouší legitimizovat agresivní kroky Ruské federace proti sousedícímu státu. Samozvaná Doněcká lidová republiky je loutkový okupační režim Ruské federace na území státu Ukrajina, rozhodně nejde o legitimní státní útvar.

Právě proto tento samozvaný konzulát má stejnou právní a diplomatickou legitimitu, jako kdyby si libovolná soukromá osoba v Česku otevřela konzulát ISIS.

Zajímavé je napojení na českou extremistickou scénu. Paní Nela Lisková je členkou vedení „Národní domoobrany” , má za sebou „studijní cestu” na Donbas. „Národní domoobrana” je zárodkem potenciálních teroristických buněk nepřátelských proti demokratickému státu, fakticky jde o uskupení navázané na extremistickou politickou stranu „Národní demokracie”, která se netají obdivem k putinovskému Rusku.

Přikládáme studii naší ukrajinistky Lenky Víchové obsahující terminologii o dění na Ukrajině: www.evropskehodnoty.cz/vyzkum/chronologie/

S výše uvedenou interpretací koresponduje stanovisko MZV ČR.

Pro dotazy a komentáře je k dispozici vedoucí programu Kremlin Watch a zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda na e-mailu janda(at)evropskehodnoty.cz.