KONFERENCE: Západ v 21. století: Odsouzen k úpadku?

Ve čtvrtek 5. listopadu a v pátek 6. listopadu 2009 uspořádala asociace Evropské hodnoty svou výroční mezinárodní konferenci na téma: Západ v 21. století – odsouzen k úpadku?, s podtitulem Proč a jak posílit transatlantické partnerství, která proběhla v Lichtenštejnském paláci v Praze.


Jednotlivé panely konference se věnovaly spolupráci ve dvou nejdůležitějších a nejdynamičtějších oblastech transatlantických vztahů: hospodářství a obraně. V prvním panelu se řečníci zaměřili na základní otázku „Co je Západ dnes a jaké jsou společné strategické zájmy EU a Spojených států“. Jako řečníci vystoupili Štefan Füle – ministr pro evropské záležitosti, Tomislav Delinić – programový manažer Konrad-Adenauer-Stiftung, Philippe Nemo – profesor na ESCP-EAP European School of Management, Paříž, a Jeffrey Gedmin – prezident, Radio Free Europe/Radio Liberty.

Další důležitou otázkou byla hospodářská spolupráce v době ekonomické krize. Jakým výzvám čelí EU i Spojené státy v ekonomické oblasti? Je to více než jen obchod, aneb strategická důležitost těsnějšího propojení ekonomik Ameriky a Evropy. Těmto a jiným otázkám z hospodářské oblasti se v druhém panelu věnovali: Evžen Kočenda – profesor ekonomie, Karlova Univerzita v Praze, Jane Gilson – generální ředitelka, Microsoft s.r.o., Erik Best – vydavatel, Fleet Sheet/E.S. Best s.r.o., společně s předsedajícím Westonem Staceym – výkonným ředitelem, Americká obchodní komora v ČR.

Poslední panel, který se zaměřil na možnosti a překážky ve sbližování bezpečnostních a obranných strategií EU a USA s důrazem na obranné trhy, představil přístupy k této problematice od Alexandra Vondry – senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti, Jiřího Šedivého – náměstek generálního tajemníka NATO pro obrannou politiku a plánovaní, Clary O’Donnell – výzkumná pracovnice, Centre for European Reform, Londýn, a předsedajícího panelu Jiřího Schneidera – programový ředitel, Prague Security Studies Institute.

Konference se konala pod laskavou záštitou ministra pro evropské záležitosti, pana Štefana Füleho, v rámci projektu podpořeného Evropským parlamentem. Dále konferenci podpořily nadace Konrad Adenauer Stiftung, Evropské hnutí v ČR a Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze. Mediálním partnerem byl deník Mladá fronta E15.