Search
Close this search box.

KONFERENCE: Imigrace, integrace a sociální soudržnost v Evropě

Ve čtvrtek 16. února 2012 uspořádala asociace Evropské hodnoty mezinárodní odbornou konferenci „Imigrace, integrace a sociální soudržnost v Evropě“ v refektáři Malostranského paláce v Praze. Partnery konference byli Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR, Velvyslanectví Nizozemského království v ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR a nadace Konrad-Adenauer-Stiftung. Mediálním partnerem byl zpravodajský portál EurActiv.cz. Na konferenci mimo jiné vystoupili francouzský velvyslanec Pierre Lévy, profesor Oxfordské univerzity David Coleman či Tomáš Haišman z českého Ministerstva vnitra. Na konferenci navazoval uzavřený kulatý stůl na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Panel 1 – Integrace přistěhovalců v kontextu aktuálních výzev v Evropě

Pierre Lévy, velvyslanec Francouzské republiky v ČR

Pierre Lévy ve své řeči zdůraznil nutnost procesu integrace v rámci vlády práva a právního řádu, zhodnotil dosavadní bohaté francouzské zkušenosti s imigrační politikou. V závěru vyzdvihl nutnost mezinárodní spolupráce v těchto otázkách a důležitost pro země, které zatím nemají tak početnou populaci imigrantů jako Francie, přebírat fungující koncepty a učit se.

Tomáš Haišman, ředitel Odboru azylové a migrační politiky, Ministerstvo vnitra ČR

Přední český odborník na problematiku, Tomáš Haišman, shrnul klíčová fakta o situaci v České republice a zhodnotil dosavadní českou politiku imigrace a integrace přistěhovalců, která jak zmínil, musí být neustále zdokonalována.

Panel zahájil Radko Hokovský, předseda asociace Evropské hodnoty.

Videozáznam z prvního panelu konference

Panel 2 – Současné demografické a imigrační trendy v Evropě

David Coleman, profesor demografie, Universita v Oxfordu

David Coleman se ve hlavním vystoupení panelu, nazvaném Obecné demografické a migrační trendy – Evropa ve světovém kontextu, popsal převládající trendy v současné Evropě a světě a mimo jiné ukázal, že roční počet imigrantů do Spojených států je podobný tomu do Evropské unie.

Thomas Kufen, expert na migraci a integraci, Konrad Adenauer Stiftung v Berlíně

Příspěvek Thomase Kufena na téma Imigrační trendy – Německo v evropském kontextu, hovořil o klesajícím počtu tureckých imigrantů do Německa, o klíčových otázkách integrace a socializace současných imigrantů a nutnosti vhodného nastavení politiky.

S příspěvkem o Imigračních trendech ČR vystoupila Eva Janská z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK.

Panel moderovala Anna Matušková, místopředsedkyně asociace Evropské hodnoty, odbornice na politický marketing z Fakulty sociálních věd UK.

Videozáznamy řečníků z druhého panelu konference a jejich promítané prezentace:

David Coleman

– videozáznam

– prezentace

Eva Janská

– videozáznam

Thomas Kufen

– videozáznam

– prezentace

Panel 3 – Výzvy pro integraci přistěhovalců v Evropě

David Little, Trinity College, Dublin University, člen expertní skupiny o migraci, Rada Evropy

Odborník na Přistěhovalce a jazyky jako aspekt integrace, David Little, zmínil nezbytnost definovat jazyková kritéria pro udělení občanství a zároveň o odstranění jazykových překážek, jako nezbytného předpokladu úspěšné integrace.

Dále na panelu vystoupila Brigitte Luggin ze zastoupení Evropské komise v ČR s příspěvkem o integraci přistěhovalců z pohledu Evropské unie; Stanislav Brouček z Etnologického ústavu Akademie věd ČR, který nabídl případovou studii o integraci Vietnamců v ČR; a v neposlední řadě vystoupil s příspěvkem o problematice integrace imigrantů na místní úrovni Francis Langlade, místostarosta francouzského města Saint-Denis.

Panel moderoval Jakub Janda, projektový koordinátor asociace Evropské hodnoty.

David Little

– videozáznam

– prezentace

Brigitte Luggin

– videozáznam

Francis Langlade

– videozáznam

Stanislav Brouček

– videozáznam

Panel 4 – Hledání efektivních politik pro úspěšnou integraci přistěhovalců

Natasja Moritz, odbor pro evropské a mezinárodní záležitosti, nizozemské ministerstvo vnitra

Natasja Moritz přednesla Kritickou analýza existujícího integračního modelu v Nizozemsku, ve své prezentaci ukázala vývoj nizozemské imigrační politiky od „laissez-faire“ až k současné verzi, která údajně patří mezi nejúspěšnější v Evropě a dokáže obstát proti radikálnějším tendencím v nizozemském politickém diskurzu.

Na panelu dále vystoupili se svými příspěvky: Sabine Riedel, docentka politologie a výzkumná pracovnice, Stiftung Wissenschaft und Politik v Berlíně, Univerzita v Magdeburgu: Kritická analýza existujícího integračního modelu v Německu; Magda Faltová, ředitelka, Sdružení pro migraci a integraci: Kritická analýza existujícího integračního modelu v České republice; a Pavel Sitek, vyučující katedry historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni: Kritická analýza existujícího integračního modelu ve Francii. Moderace panelu se ujal Roman Joch, poradce předsedy vlády ČR pro lidská práva a zahraniční politiku a ředitel Občanského institutu.

Videozáznamy rečníků ze čtvrtého panelu koneference a jejich promítané prezentace:

Natasja Moritz

– videozáznam

– prezentace

Sabine Riedel

– videozáznam

– prezentace

Magda Faltová

– videozáznam

Pavel Sitek

– videozáznam

Konference byla zakončena recepcí v Buquoyském paláci Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR.

Na konferenci navazovala v pátek 17. února dopoledne uzavřená odborná diskuse u kulatého stolu na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Diskuse se soustředila na otázky spojené s problémy integrace imigrantů různého původu.