Debaty se účastnily dvě třídy třetího ročníku gymnázia, tedy žáci ve věku 17 až 18 let. Debatu moderoval ředitel think-tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský. Po krátkém úvodu, kdy zmínil okolnosti vzniku a cíle think-tanku, se věnoval tématu svobody a její podobě v několika státech světa. Následně se zaměřil zejména na srovnání stavu svobody v ČR dnes a v minulém režimu. Upozornil na to, že tato hodnota není samozřejmostí. Dotkl se taktéž svobody slova, vyjadřování a přístupu k informacím.

Svoboda není samozřejmostí. 

Dále se moderátor věnoval stavu demokracie v ČR, veřejnému mínění, hrozbám demokracie a mezinárodním institucím, které zaručují ČR to, že je součástí západního světa – EU a NATO. Poté se hovořilo o EU a jejích rozhodovacích procesech a o tom, jakou mají občané možnost je ovlivňovat. Studenti se aktivně zapojovali a prokázali dobrou míru znalostí o Evropském parlamentu a jeho složení.

Studenti se aktivně zapojovali a prokázali dobrou míru znalostí o Evropském parlamentu a jeho složení.

V druhé části studenti pokládali moderátorovi dotazy. Ptali se například na souvislosti migrační krize s hodnotovým nastavením EU, na budoucnost Schengenské dohody či na extremismus na české politické scéně. Dále se zajímali o to, proč je výhodnější, aby EU vydávala nařízení platná pro členské státy, a jaké postavení mají čeští poslanci v Evropském parlamentu. Radko Hokovský jim vysvětlil, jak lze jejich činnost sledovat a na jaké faktory je třeba se zaměřit. Na závěr se diskutovalo o stavu demokracie v české společnosti od pádu komunistického režimu.

Marika Kůrová působí jako Spolupracovnice Provozního týmu think-tanku Evropské hodnoty.