Search
Close this search box.

Klára Samková: Mělo by dojít k uzavření hranic

7. května 2014 byl natočen rozhovor s Klárou Samkovou, která až do 10. května 2014 stála v čele kandidátky politického hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Od 10. května se na kandidátní listině tohoto hnutí její jméno nevyskytuje. I přesto se think-tank Evropské hodnoty (po poradě s Hospodářskými novinami) rozhodl tento rozhovor publikovat, neboť panuje přesvědčení, že jsou názory Kláry Samkové shodné s názory hnutí.

Hned v úvodu rozhovoru se Klára Samková vyjádřila, s jakou frakcí v Evropském parlamentu si nedokáže představit spolupráci. Úsvit přímé demokracie podle ní nebude v případě zisku mandátů v Evropském parlamentu spolupracovat s liberály ani s nikým od nich vlevo. Hnutí také rozhodně nechce být ve frakci s Marine Le Pen, neboť některé její názory jsou prý těžko slučitelné s body Lisabonské smlouvy a jsou údajně tvrdší než názory hnutí.

 Jedním z hlavních pilířů volebního programu hnutí Úsvit je boj s ilegální imigrací. Samková uznává, že k nám vlna ilegální imigrace doposud nedorazila, na druhé straně EU je však již pozorovatelná. Jako hlavní obavu zmiňuje Samková imigraci ze severní Afriky. Hnutí Úsvit nechce, aby lidé z cizích zemí měli možnost žádat v České republice o azyl. Avšak tento jejich požadavek by byl v rozporu Ženevskou úmluvou z roku 1951. Řešením podle Samkové není odstoupení České republiky od této úmluvy, ale její modifikace. Ženevská úmluva byla podle ní přijímána v jiné situaci, než v jaké se nacházíme dnes, a nedokáže tak reflektovat realitu dnešních dnů.

 Možnost žádat o azyl by podle bývalé kandidátky do Evropského parlamentu neměli mít ani politicky stíhaní jedinci či osoby přicházející ze zemí válečného konfliktu. Samková navrhuje okamžité uzavření hranic pro ilegální imigranty. Imigranti by měli být navráceni zpět do svých rodných zemí, a to i v situaci, kdy jim hrozí smrt. Problémy nelegální imigrace by měla Evropská unie řešit jako celek a sledovat situaci v jednotlivých státech. Samková se domnívá, že všichni ilegální imigranti jsou nepřizpůsobiví. To znamená, že jsou nezaměstnatelní nebo dlouhodobě nezaměstnaní. Podle ní nejsou schopni integrovat se do společnosti, v níž se ilegálně octnuli.

 Závěr rozhovoru byl věnován výroku předsedy hnutí Tomiu Okamurovi, jenž se dříve ohradil, že Samková „nemá ani špetku cikánské krve“. Samková tento výrok označila za snahu Okamury chránit ji před frekventovanými útoky a za projev jeho bezradnosti, jak se s tímto tématem vypořádat. Sama se prý s nařčeními tohoto typu setkává velkou část svého života a cítí se kvůli tomu hrozně. Následně zdůraznila, že hnutí Úsvit není rasistické a nesouhlasí s tím, jak se řeší tzv. romská otázka v České republice, neboť se podle ní neřeší efektivně.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie – programu Mládež v akci. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.