Kateřina Konečná (KSČM): NATO je spíše útočícím živlem

Zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty se tentokrát ptal Kateřiny Konečné, která vede kandidátku KSČM. Jako první bod rozhovoru Kateřina Konečná představila právo na zásobování energií. Domnívá se, že by nám Brusel neměl diktovat, jakým způsobem si nastavíme naše energetické parametry. Tato pravomoc by měla zůstat v kompetenci členských států.

KSČM má v programu „právo na práci“. Konečná se vyjádřila, že politika škrtů je špatná. Evropská unie by měla začít víc vytvářet pracovní místa. Ačkoliv si uvědomuje, že právo na práci není v současné době vymahatelné, ráda by, aby do budoucna bylo uvedeno v Listině základních práv a svobod a tím pádem bylo stejně důležité, jako další práva v listině uvedená.

Další problém, který Kateřina Konečná vidí na Evropské unii je nedostatečná participace občanů. „Měli by přestat rozhodovat evropští úředníci a začít by měli občané. Například navrhováním legislativních aktů,“ uvedla Konečná. V možné souvislosti s tímto tématem je boj proti diskriminaci. Jako příklad diskriminace na území Evropské unie uvedla Pobaltské státy, kde žije zhruba 300 tisíc Rusů, kteří „nemají svá základní práva“. Je to proto, že si chtěli zachovat své ruské občanství a tím pádem jim od Baltských států bylo navrhnuto pouze omezené občanství. Fakt, že nemohou hlasovat, Kateřina Konečná považuje za diskriminaci.

Velkým tématem Komunistické strany do voleb je bezpečnostní politika. Myslí si, že by Česká republika měla vystoupit z NATO. „Nevnímám NATO jako záruku bezpečnosti. V posledních 15 letech vyvolává konflikty a je spíše útočícím živlem, než usmiřujícím,“ myslí si Konečná. Konflikt na Ukrajině pokládá Konečná hlavně za vinu Evropské unii. „Asociační dohoda s Ukrajinou nikdy neměla být dojednávána, bez toho aniž by bylo přizváno Rusko,“ řekla Konečná. Čímž v podstatě popřela existenci suverénního státu Ukrajina. „Já jsem přesvědčená, že kdyby evropští politici a paní Ashtonová byli rozumní, dávno by vyjednávali o Ukrajině s Ruskem,“ dodala Konečná. „O čem si tedy může Ukrajina rozhodovat sama?“ zeptal se Jakub Janda. „Ukrajina si může rozhodovat o všem sama. Já jenom tvrdím, že o stupu Ukrajiny do EU by mělo jednat i Rusko,“ odpověděla Konečná. Chápe Rusko, že se bojí vstupu Ukrajiny do EU, protože by to podle ní znamenalo to, že se na ukrajinském území, a tedy na území sousedního státu Ruska objevili američtí vojáci.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie – programu Mládež v akci. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.