Search
Close this search box.

Jednoduše a srozumitelně o volbách

brozurka

Petr Piťha, autor publikace OBČAN UVAŽUJE CESTOU K VOLBÁM, humornou formou ve svém dílku pojednává o tom, jak by měla současná společnost přistupovat ke svému volebnímu rozhodování a volbám samotným. Pomocí metafor poutavě, ale místy také až velmi zlehčující formou vysvětluje a přibližuje čtenářům jednotlivé pojmy. Pravo-levé politické spektrum přirovnává k ciferníku ručičkových hodin a tvrdí, že extremistické strany jsou si podobné a někdy se extremní pravice dokonce překrývá s extrémní levicí, nicméně už nezdůrazňuje ve kterých rysech.

 Autor správně poukazuje na skutečnost, že by se volič neměl nechat vést pouze názvem politické strany, protože už zde může dojít k (někdy i záměrnému) zmatení. Doporučuje nahlédnout do volebního programu a získat tak více informací o rozhodování a směřování stran. Co by měl či neměl občan od voleb očekávat ilustruje následující citace: „… naděje vkládané do nově zvolených vlád jsou do velké míry dědictvím feudalismu. Víru v osvícený absolutismus nesdílím, protože řídit a rozhodovat veškerý život ve státě z jedné, jakkoli zářící a laskavé hlavy, je utopický sen …“

 Nejít k volbám je sice svobodné rozhodnutí každého občana, ale zakládá jeho nesvobodu. Nechá rozhodovat ostatní i o své budoucnosti, a měl by tedy bez vzpírání přijmout důsledky svého rozhodnutí nevolit. Protože hlas nevolících občanů se následně rozděluje mezi strany, které se dostanou do Parlamentu, měl by si každý zodpovědět otázku: „Chci opravdu dát část svého hlasu straně, kterou bych, kdybych volit šel, nevolil ani v opilosti?“ Když už nelze volit někoho (častý argument, který obvykle před volbami slýcháme: „Ale vždyť není koho volit.“), můžeme alespoň volit proti někomu.

Ve volbách vybíráme reprezentanta, který bude jednat naším jménem (a snad i v náš prospěch). Není to tedy jednoduché rozhodnutí. Vyžaduje získat dostatek informací a hodně přemýšlet při posuzování zkušeností, znalostí, jednání a vhodnosti daného kandidáta. Brožurka vyzývá k tomu, abychom politické volby nebrali na lehkou váhu. Provází celým předvolebním procesem a upozorňuje, na co by se občané měli zaměřit předtím, než se rozhodnou o tom, zda a koho (ne)volit. Není tak překvapením, že vše začíná u nás samotných, tedy otázkou, kdo jsem a čeho si žádám?

 Publikaci s laskavým svolením autora poskytujeme ke stažení: ZDE.