Jan Zahradil (ODS): Musíme se vyvázat z povinnosti přijmout euro

Think-tank Evropské hodnoty vám přináší další ze série rozhovorů s lídry kandidátek do Evropského parlamentu, které vydává ve spolupráci s vydavatelstvím Economia. Zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda se tentokrát ptal Jana Zahradila, který stojí v čele kandidátní listiny ODS. V rozhovoru se kandidát do Evropského parlamentu vyjádřil k otázce eura a eurozóny nebo rušení sídel institucí Evropské unie.

Jeden z nejviditelnějších bodů programu ODS je zaměřen proti přijetí eura. Jan Zahradil si myslí, že to je rozhodně téma, které je pro kampaň před volbami do Evropského parlamentu relevantní. Je to podle něho období, kdy lze upoutat pozornost voličů evropskými tématy. A proto je vhodné, upozorňovat na témata, která nejsou s kompetencemi Evropského parlamentu přímo spjatá. Na toto téma prý „nahrála“ nová vláda, která přijetí eura jednoznačně podporuje. Plánem ODS je zejména vyvázání se z povinnosti přijmout euro. Z této dosavadní povinnosti by měla být vytvořena možnost. V momentě, kdy by Česká republika takovou možnost měla, bylo by to na občanech, aby rozhodli v referendu, zda euro přijmout chtějí či nikoliv.

Zahradil vidí eurozónu jako velice nestabilní prostředí. Je tu mnoho nevyrovnaných a nekompatibilních ekonomik, které zamezují stabilitě měny. Zejména kvůli zemím jako je Řecko, Španělsko či Portugalsko je eurozóna vystavena negativním otřesům. Podle kandidáta do Evropského parlamentu by bylo přínosné, aby některé země (konkrétně nechce jmenovat) z projektu vystoupily. To však nevidí jako reálné, neboť je to politicky neprůchozí – narušilo by to ideologický předpoklad jednotné Evropy.

Díky tomu, že jsme nepřijali euro, máme stále samostatnou měnovou politiku. Zahradil věří, že je dobře, že Česká národní banka má pořád pravomoc provádět měnové zásahy. Zahradil uvedl, že Česká republika rozhodně neutrpěla tím, že euro doposud nepřijala. Následně uznal, že pokud by se eurozóna dostala do krize, zasáhlo by to i Českou republiku, bez ohledu na to, zda je její součástí nebo ne. K tomu by ovšem dojít nemělo.

ODS prosazuje zrušení nadbytečných úřadů Evropské unie, kterých je několik desítek. Zahradil však neuvedl ani jeden takový příklad. Rovněž nedokáže specifikovat, čím se tyto agentury zabývají – nejsou dostatečně čitelné. ODS stojí rovněž za tím, aby došlo ke zrušení sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Cesty jsou dvě, tou první je změna smluv. Druhou cestou je přijetí písemného usnesení, což Zahradil nevidí jako nereálné. V každém případě podle něho nejsou dvě sídla do budoucna udržitelná.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie – programu Mládež v akci. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.