Search
Close this search box.

Jak má poslanec KSČM Zdeněk Ondráček kontrolovat BIS, když sám naplňuje hrozby, před kterými kontrarozvědka varuje?

Poslanec Zdeněk Ondráček, člen Stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby dle případové studie Romana Mácy, analytika programu Kremlin Watch think-tanku Evropské hodnoty, jedná v souladu se všemi body týkajícími se cílů ruského informačního působení v českém prostoru v roce 2015 definovanými ve výroční zprávě BIS.

Mezi hlavní body v rámci ke zprávě relevantní činnosti poslance a člena komise patří podpora šíření dezinformací v českém i ruskojazyčném prostředí a podpora extremistických entit. Nabízí se jediná otázka: Jak má poslanec kontrolovat činnost BIS, když sám systematicky naplňuje řadu hrozeb, před kterými česká kontrarozvědka varuje?

Politici demokratických stran by se v této situaci měli okamžitě usnést a poslance KSČM z tohoto bezpečnostně citlivého orgánu odvolat. Pokud tak demokratičtí politici neučiní, zodpovědnost za Ondráčkovy aktivity zůstává na jejich bedrech. Zvolený poslanec má samozřejmě právo zasedat v Poslanecké sněmovně, nicméně je naprosto evidentně proti bezpečnostním zájmům českého státu, aby v komisi pro kontrolu kontrarozvědky seděla osoba, která je bezpečnostní hrozbou.

ondracek