Search
Close this search box.

Influence of authoritarian third countries on EU institutions

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty se podílelo na mezinárodní studii zaměřené na Evropský parlament a jeho odolnost vůči vlivu ze strany autoritářských režimů, a to především ze strany Ruské federace. Za Českou republiku analytici Bezpečnostního centra Evropské hodnoty do podrobné mezinárodní analýzy přispěli daty, jež se týkají českých europoslanců zvolených do Evropského parlamentu (EP) v posledních volbách, které proběhly v květnu 2019. Cílem analýzy bylo zjistit, jak moc jsou jednotliví europoslanci, politické národní strany a evropské parlamentní skupiny ne/kritičtí vůči autoritářským režimům obecně a vůči Kremlu specificky. Podrobný popis metodologie a celá analýza jsou k dispozici online v angličtině na speciálním webu, který byl vytvořen pouze pro účely prezentace výsledků analýzy. Na stejném místě lze dohledat profily všech europoslanců či seznam všech národních stran. Zde přinášíme český překlad hlavních závěrů, politických doporučení z nich plynoucích a také části věnující se výhradně České republice.

Za vedení projektu děkujeme maďarskému think-tanku Political Capital.

Za podporu projektu děkujeme organizaci National Endowment for Democracy.

Za případné chyby nesou odpovědnost výhradně (spolu)autoři projektu.