Search
Close this search box.

Hodnocení stížnosti na zpravodajství České televize o Ukrajině

Demokratické instituce, mezi které se Česká televize jako klíčové veřejnoprávní médium počítá, jsou pod konstantním agresivním tlakem dezinformačních snah Putinova Ruska a jeho spojenců. Jejich cílem je oslabit, umlčet, či zásadně snížit legitimitu demokratických institucí západních států. K tomuto cíli směřuje i snaha poškodit Českou televizi, kterou můžeme z české dezinformační scény sledovat systematicky.”

Na Radu ČT dorazila rozsáhlá stížnost na informování ČT o ruské agresi na Ukrajině. V tomto textu se budeme věnovat charakteristikám samotného dokumentu a způsobu jeho zpracování. Autorem je analytik programu Kremlin Watch Roman Máca.

Po hodnocení samotné téměř pětisetstránkové žádosti a ukázce šesti modelových příkladů, jaké metodologické a faktické chyby se v ní objevují, dochází k závěru, že:
  • Mezi hlavní opěrné body stížnosti patří důraz na použití prokremelského narativu a pohledu pro popis osob a výkladu událostí. 
  • Často se také objevuje orientace na drobné detaily.
  • Rozporován je rovněž celkový obraz, kdy je očividný komplexní obraz kritizován subjektivním pohledem. 
  • Dále dochází k tlaku na využití „alternativních“ zdrojů a začlenění do zpravodajství takových zpráv a jejich výkladu dle pohledu stěžovatele. 
  • Objevují se i výtky k opomíjení dalších zdrojů vztahujících se k tématu, což je v tzv. rychloobrátkovém zpravodajství nemožné. 
  • Celý pokus hodnotíme jako další z dezinformačních snah, jak napadnout jednu z demokratických institucí.

 

Text je ke stažení zde.


cover_stiznost