EVROPSKÝ KLUB: Priority nové Evropské komise

Evropská komise je občany často vnímána jako byrokratický orgán bez dostatečné parlamentní kontroly a odpovědnosti vůči občanům. Evropský parlament získal díky Lisabonské smlouvě silnější postavení vůči Komisi, jejíž předseda i jednotliví členové budou muset brát mnohem větší zřetel na politické složení europarlamentu a na postoje jeho členů.

Evropský parlament by tak měl mít poprvé výraznější vliv na mandát Komise a stanovení jejích programových priorit. To, co bude nová Komise chtít prosazovat ve svém pětiletém funkčním období v letech 2010 až 2015, bude mít zásadní vliv na vývoj v EU a samozřejmě i na Českou republiku. O prioritách nové Komise by tedy měla probíhat vážná veřejná diskuse. Jedna z mála diskuzí na toto téma na české půdě proběhla 14. prosince v rámci diskusních setkání Evropských hodnot pod názvem Evropský klub.

Jako první se svým příspěvkem vystoupil Marek Mora, náměstek ministra pro evropské záležitosti. Nejdříve shrnul nesnadnou cestu ke znovujmenování předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa, jehož role by mohla být v nadcházejícím období větší a jeho pravděpodobně větší emancipaci bude zajímavé sledovat. Druhým velkým tématem, kterému se věnoval, bylo jmenování nových komisařů a jejich jednotlivá portfolia. Další významnou změnou bude implementace Lisabonské smlouvy, jež mění i vazby mezi Komisí a Radou. Pokud jde o priority, Marek Mora by osobně preferoval, aby byla Komise co nejsvébytnější a plnila svou úlohu “strážkyně dohod” a předkladatele legislativy v zájmu celé unie. Jako poslední velkou otázku vidí budoucí vývoj pozice EU na globální úrovni, zejména, zda se dokáže vyrovnat s dnešními mocnostmi na vzestupu.

Jako druhý v pořadí vystoupil na Evropském klubu Josef Zieleniec, bývalý europoslanec a ministr zahraničních věcí. Z jedné strany vidí směřování EU optimisticky, jelikož byl přijetím Lisabonské smlouvy konečně vyřešen ústavní rámec Evropské unie, která se tak nyní může soustředit na věcné problémy. Pro novou Komisi bude nicméně velkou výzvou nalezení svého místa v tomto systému, jehož fungování se teprve bude ustalovat. Podle Josefa Zieleniece by pro Komisi mělo být hlavní prioritou v nadcházejícím roce především chránit pravidla volného trhu v unii a tak čelit protekcionistickým tendencím, které se jistě ještě budou ozývat v souvislosti s hospodářskou krizí. Komise by se zároveň v čele se svým předsedou neměla bát překonat svou pozici jmenovaných úředníků a měla by se ujmout role politiků, kteří se opírají o většinu v Evropském parlamentu a jsou připraveni jít do politického střetu.

V roli třetí hosta vystoupil Jan Macháček, novinář a komentátor týdeníku Respekt. Za nejžhavější téma považuje hospodářskou krizi a s tím související témata. To dokazuje na příkladu eurozóny, kde má momentálně velké rozpočtové problémy Řecko a je otázkou jak se Komise k řešení postaví a jak bude do budoucna posuzovat plnění fiskálních pravidel pro všechny státy.

Následná diskuse s početnými účastníky klubu ukázala, že v diskusi o politických prioritách Evropské komise, se nelze vyhnout debatě o hodnotách, na nichž by jakékoli konkrétní priority měly být založeny, a o cílech, ke kterým by měly směřovat.