EVROPSKÝ KLUB: Americké základny v evropské bezpečnosti

Evropský klub jsou pravidelná debatní setkání probíhající od března roku 2005, jejichž hlavním cílem je otevřít témata, která považujeme vzhledem k vývoji naší společnosti a evropského kontinentu za důležitá.

panelisté: Jiří Šedivý, Jiří Schneider, Ondřej Liška