Search
Close this search box.

EU Aktuálně 22. 3. 2016

Pracovní skupina Instituce pokrývá zejména témata spojená s institucionálním prostředím a politickým systémem EU.

Vybraná témata minulého týdne:

 • Dění na zasedání Evropské rady
 • Přípustnost jednání o tureckém přistoupení do EU
 • Německé regionální volby
 • Odložení summitu EU kvůli britskému referendu
 • Budoucnost procedury Spitzenkandidaten

Přejeme příjemné čtení.

Pro komentáře médiím jsou k dispozici naši analytici.

ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY | Kromě projednávání dohody s Tureckem ohledně dalších opatření k řešení migrační krize Evropská rada na březnovém zasedání diskutovala také ekonomickou situaci v Unii. Evropští lídři tak schválili prioritní oblasti politik pro Analýzu ročního růstu, mezi které zařadili znovuzahájení investic, implementaci strukturálních reforem pro modernizaci ekonomik a provádění zodpovědných fiskálních politik. Podle Donalda Tuska EU musí ukázat, že prosperita se opravdu vrací, což je podle něj závod s časem a populisty.

TURECKÉ PŘISTOUPENÍ | Podle předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze by neměla jednání s Tureckem ohledně uprchlické krize být spojována s tureckými snahami připojit se k EU. Za body, o kterých nelze smlouvat, označil svobodu médií a ochranu menšin, dělbu moci nebo existenci právního státu. Podle serveru Politico však turečtí představitelé dlouho trvali na otevření nových kapitol zablokovaných jednání o tureckém přistoupení.

PŘEHLED ČINNOSTI EP PRO TENTO TÝDEN je k dispozici zde.

NĚMECKÉ VOLBY | V Německu se 13. března 2016 konaly regionální volby, ve kterých si nové parlamenty volili v Bádensku-Württembersku, Porýní-Falci a Sasku-Anhaltsku.

 • Barcelona Centre for International Affairs ve své analýze těchto voleb zdůrazňuje, že celkové výsledky budou mít značný dopad na stabilitu celého německého stranického systému. Kromě hrozby jeho fragmentace podle této studie také sílí tlak, který bude dále vyvíjen na německou kancléřku.
 • Článek The Polish Institute of International Affairs je zaměřen na volební úspěch strany AfD (Alternativa pro Německo) a hledá odpověď na to, jak může tento výsledek změnit směřování německé politiky.
 • Open Europe ve svém komentáři naopak upozorňuje na fakt, že jeden úspěch AfD automaticky neznamená změnu systému a obecně starých pořádků.
 • Jak píše server Politico, Jean-Claude Juncker obvinil německé politiky z etablovaných stran z toho, že používají stejný slovník a pěstují stejné xenofobní rozhořčení jako AfD. Takoví politici by podle něj také neměli být překvapeni, pokud potom lidé volí originál, tedy AfD.

BREXIT 

 • Velká Británie chce odložit naplánovaný summit EU, na kterém se mají probírat bankovní a finanční témata. Tento summit se totiž má konat ve stejný den jako britské referendum a Britové se tak obávají, že by odvádělo pozornost od složitých ekonomických témat. Zde o tom píše Politico.
 • Open Europe se zaměřil na nedávno uzavřenou dohodu o volném trhu mezi EU a Kanadou. Ve svém komentáři nastiňuje, zda by mohla být vzorem pro budoucí uspořádání vztahů mezi EU a Spojeným královstvím po jeho případném odchodu z Unie.
 • Pohledem občanů i vlády Španělska na možný Brexit se zabýval LSE European Politics and Policy Blog.
 • V jiném článku hledá odpověď na otázku, co by z odchodu Británie plynulo pro Irsko, a to zejména s ohledem na Severní Irsko.
 • V další analýze pak zkoumá možné dopady Brexitu na Skotsko, přičemž argumentuje, že by odchod Británie z EU této zemi fakticky umožnil stát se samostatným státem.

PROCEDURA SPITZENKANDIDATEN | S volbami do Evropského parlamentu v roce 2014 byla představena také tzv. procedura Spitzenkandidaten, ve které jsou celoevropští kandidáti nominováni jednotlivými evropskými parlamentními stranami. Tato novinka měla mobilizovat voličstvo a posílit roli Parlamentu. Istituto Affari Internazionali se zabýval tím, jaké změny tato procedura přinesla pro meziinstitucionální vztahy a jaká je její potenciální budoucnost.

REFORMY BEZ SMLUV | Podle německého člena Evropského parlamentu Elmara Broka je představa, že Unie už nebude postupovat nikam dále, chybná. Změny zakládajících smluv jsou ovšem pracné a značně nejisté. Parlament tak vytváří vlastní zprávu o tom, jaké reformy fungování EU lze udělat beze změn primárního práva. Píše o tom server EurActiv v tomto článku.

ROZHODNUTÍ ESD | Evropský soudní dvůr rozhodl, že firmám nebude povoleno dělat reklamu na obsah cukru v jejich produktech za účelem propagace jeho výkon podporujících vlastností. K tomuto závěru došel v případu proti německé firmě Dextro Energy, jak píše server EurActiv.

Pravidelně vydáváme kvalitní specializované produkty, které si můžete zdarma objednat do mailové schránky