Search
Close this search box.

Doporučení týdne: Přestaňme být fascinování terorismem a zaměřme se na prevenci extremismu

 • Teroristické útoky se budou opakovat a s příchodem džihádistů navracejících se do Evropy z bojů pod vlajkou Islámského státu jich bude čím dál tím více. Již dnes po západoevropských městech pobíhají tisíce násilných islamistů. To je zcela mimo aktuální kapacity zpravodajských a bezpečnostních složek normálního státu.

 • Z krátkodobého hlediska, v horizontu týdnů a měsíců, již není možné zabránit všem útokům. Efektivita bezpečnostních služeb by se zvýšila, kdybychom jim dali neomezená práva a finanční zdroje, ale to bychom jen jeden teror nahradili jiným.
 • Ve střednědobém výhledu, v horizontu měsíců a let, můžeme zastavit nárůst počtu džihádistů, pokud se zaměříme na boj proti šíření islámského extremismu. Co to prakticky znamená?
 • ZNÁT zdroje islámského extremismu – publikace, weby, organizace, skupiny, vlivné jednotlivce.
 • VYUŽÍT existujících právních nástrojů proti šíření extremismu, např. ustanovení proti propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, či podněcování k nenávisti.
 • ZAMEZIT zahraničním ideologickým a finančním zdrojům podporujícím islámský extremismus v Evropě, zejména ze Saúdské Arábie.
 • PODPOROVAT muslimské představitele, kteří odmítají islámský extremismus a nabízejí takový výklad islámu, který je zcela v souladu s principy osobní svobody, lidské důstojnosti a rovnoprávnosti.
 • V dlouhodobém výhledu, v horizontu let a desetiletí, bude ovšem tato snaha úspěšná a udržitelná pouze pokud se podaří nalézt a mezi muslimy v Evropě rozšířit právě onen reformovaný výklad islámu, oproštěný od všech prvků a interpretací, které jsou z hlediska liberální demokracie extremistické.
 • V zemích střední a východní Evropy s malými a klidnými muslimskými populacemi nemusíme hasit požár, ale můžeme se zaměřit na přijímání preventivních opatření a učení se z chyb, kterých se západoevropské státy v minulých dekádách dopustily v imigrační, integrační a proti-extremistické politice.Hokovský

  Radko Hokovský, ředitel think-tanku Evropské hodnoty