Doporučení týdne: Poslanci by měli přijmout zákon zavazující vládu k dodržování sankcí, dokud se Rusko nestáhne z Ukrajiny

Poslanci by měli přijmout návrh zákona zavazujícího ČR k dodržování ekonomických sankcí, které byly na Rusko uvaleny kvůli invazi na Ukrajinu. Po vzoru Spojených států amerických by česká sněmovna ovšem neměla připustit, aby účast na těchto sankcích závisela na unáhlených vládních rozhodnutích. Sankce by měly být navázány na plnění konkrétních a předem daných podmínek ze strany Ruské federace, jako je stažení se z území Ukrajiny. Pokud by k tomuto plnění nedošlo, sankce by měly být Českou republikou dodržovány. Pokud by vláda chtěla od sankcí unáhleně odstoupit, musela by daný zákon zrušit.