Search
Close this search box.

Doporučení týdne: Poslanci by měli od vlády požadovat pravidelné detailní informování o rozšiřování Temelína

  • Vláda ve svém programovém prohlášení deklaruje, že hodlá „připravit výstavbu nových bloků pro jaderné elektrárny“, 22. června už kabinet přijal sérii přípravných rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že dnešní Rusko systematicky využívá projektů v jaderné energetice k prosazování svého geopolitického vlivu, české bezpečnostní instituce neformálně varují před výraznými riziky. 

  • Nejhorší možný by pro ČR byl takzvaný maďarský scénář, kdy se Orbánova vláda mezivládní dohodou zavázala Rusku a odsouhlasila strategicky nevýhodnou půjčku, která zaváže Maďarsko Moskvě na desetiletí dopředu. Pomocí takovéhoto mechanismu si Rusko může zavázat místní politický establishment a masivně zabetonovat a navýšit svůj geopolitický vliv v dané zemi.
  • Vzhledem k tomu, že o podobný scénář se v ČR snaží zástupci ruských zájmů v čele s prezidentovým poradcem Martinem Nejedlým, jde o hrozbu strategické závažnosti. Reálná suverenita českého státu by mohla být ohrožena, pokud by se ruským vlivovým aktérům podařilo prosadit mechanismus strategické korupce, jenž s případnou dohodou s ruskými aktéry může být spojen. Hrozbou tak není samotná stavba, nýbrž případná dohoda o financování celého projektu.
  • Vzhledem k těmto rizikům by si poslanci bezpečnostního a hospodářského výboru měli od vlády vyžádat zasílání měsíčních úplných informací o vládních krocích a plánech v oblasti budoucí výstavby nových bloků pro jaderné elektrárny.