Search
Close this search box.

Doporučení týdne: Migrační politika nesmí vést k přenášení zahraničních konfliktů do Evropy

  • Migrační a azylovou politiku je třeba nastavit tak, aby nedocházelo k přenášení konfliktů ze zahraničí do Evropy. K tomu bohužel dochází a bez zásadní změny současné migrační a azylové politiky EU k tomu stále častěji docházet bude.

  • Poslední případ tohoto typu konfliktu se stal tento týden v Calais, ve kterém došlo ke střetu afghánských a eritrejských migrantů. Již dříve došlo k celé řadě násilných střetů mezi jednotlivými národnostními a etnickými skupinami přistěhovalců.
  • Udržitelná migrační politika musí brát v potaz fakt, že existující historie nenávisti mezi příchozími skupinami osob nezmizí po jejich příjezdu. Naopak současná sociální a ekonomická situace podstatné části příchozích běženců je příznivá ke vzniku nových konfliktů a růstu násilí mezi jednotlivými etnickými, národnostními a náboženskými skupinami.
  • Násilí mezi migranty je přitom pouze jedním z konfliktů, ke kterým na území Evropy dochází v důsledku migrační krize. Dalším z nich je vzájemná radikalizace a střety mezi migranty a zbytkem společnosti. K těm naposledy došlo v německé Chotěbuzi po sérii útoků syrských uprchlíků na obyvatele města a v italském městečku Macerata po vraždě osmnáctileté dívky, ze které byl obviněn nigérijský migrant. I tento typ konfliktu musí udržitelná a strategicky orientovaná migrační politika předvídat a nastavit taková opatření, aby jim předcházela. Jedná se sice statisticky pouze o jednotlivé případy, ale jejich nevyhnutelná medializace posiluje celkové napětí ve společnosti.
  • Namísto legalizace či tolerance příchodu statisíců neregulérních migrantů do EU je nutné se zaměřit na externí dimenzi celého imigračního systému a přijmout taková opatření, aby se do evropských zemí nepřenášely zahraniční konflikty a nové zde nevznikaly. V opačném případě lze předpokládat, že k podobným případům bude docházet ve zvyšující se míře i v budoucnosti a s tím poroste odpor k migraci obecně.