Doporučení týdne: Komise by měla polský zákon o Nejvyšším soudu poslat k posouzení Evropskému soudnímu dvoru

  • Situace v Polsku týkající se diskuse o nezávislosti polské justice na politické vůli je pro středoevropský region důležitá kvůli možnému precedentu, který nastaví pro budoucí jednání politických elit vůči justici. Jednou ze zásad liberální demokracie je dělení moci a to by mělo být dodržováno, aby nedocházelo k zneužívání justičních institucí pro aktuální politické zájmy vládnoucích politiků.

  • Zájmem České republiky je, aby si česká justice udržela nezávislost na politické vůli, ať už bude vládnout kdokoliv. Proto je tlak Evropské komise a dalších unijních států na dnešní polskou vládu oprávněný, jelikož nezávislost justice je jedním ze základních předpokladů pro členství v EU, pro fungování vnitřního trhu i pro společné politiky v oblasti justice a vnitra (včetně např. boje s terorismem a organizovanou kriminalitou). Česka vláda by se měla v teto věci jednoznačně postavit na stranu Evropské komise a trvat na tom, aby polská vláda uvedla zákony upravující fungování justice do plného souladu s principem nezávislosti justice, a tedy s evropským právem.
  • Evropská komise by ve stávající situaci měla bez dalšího odkladu využít svého práva dle článku 258 TFEU a poslat polský zákon o Nejvyšším soudu k posouzení Evropskému soudnímu dvoru. Soudní dvůr by tak měl možnost přijmout předběžné opatření a odložit nevratné účinky zákona do doby, než dojde k posouzení zákona na jeho soulad s evropským právem. Nemyslíme si, že by komise měla volat po sankcích proti Polsku, které by situaci jen vyhrotily a utvrdily polskou vládu.