Search
Close this search box.

Doporučení týdne: Evropské státy by měly využívat detence dle stávajícího práva a zvážit jejich zpřísnění

Jsme svědky nárůstu teroristických útoků v Evropě. Pochopitelně se zabýváme tím, zda dostatečně využíváme všech možností, které nám stávající bezpečnostní a právní systémy dávají, abychom teroristickou hrozbu minimalizovali.

Za poslední rok došlo v Evropě k několika útokům osobami, které nebyly občany EU a neměly ani oprávnění k pobytu.
  •  Berlín, prosinec 2016: útočník na vánočním trhu byl odmítnutým žadatelem o azyl v Německu
  • Stockholm, duben 2017: útočník vozidlem v nákupní čtvrti byl odmítnutým žadatelem o azyl ve Švédsku
  • Hamburk, červenec 2017: útočník nožem byl odmítnutým žadatelem o azyl v Německu
Již jsme byli svědky i útoku osob, které azyl získaly (útočník sekerou ve vlaku v německém Würzburgu, červenec 2016), nebo jejichž žádost ještě nebyla vyřízena (útočník nožem v nákupním středisku ve finském Turku, srpen 2017).
Pokud se jedná o útočníky, kteří pobývali na území EU neoprávněně, například proto, že jim byla zamítnuta žádost o azyl a bylo rozhodnuto o jejich vyhoštění, je namístě otázka, proč se tyto osoby nadále volně pohybovaly na území EU.
Abychom předešli dalším podobným případům, mělo by dojít k systematickému prověření:
  1.  využívání existujícího práva umožňujícího detence (tedy omezení na svobodě v azylových centrech) neoprávněně pobývajících osob
  2.  a možností zpřísnění stávajících pravidel směrem k nuceným návratům a vyhoštěním oproti dnes platnému principu dobrovolného návratu, který je mimořádně neefektivní.