Search
Close this search box.

Doporučení týdne: EU by měla urychleně začít s realizací „regionálních platforem pro vylodění“

  • I přes velmi odlišné zájmy a priority se lídrům členských států EU podařilo na čtvrtečním summitu přijmout společné závěry, které ve většině bodů jdou správným směrem – tedy k účinné a udržitelné prevenci masové, neregulérní imigrace do Evropy. Zatímco koncept dobrovolných „kontrolovaných středisek“ na území členských států se zdá být jen nutným ústupkem Itálii bez realistické budoucnosti, záměr vybudovat regionální vyloďovací stanoviště již na území severní Afriky je klíčem k převzetí kontroly nad migračními toky (článek 6).
  • Ministři zahraničí a vnitra členských států, jakož i Evropská komise by nyní měli vyslyšet explicitní požadavek Evropské rady a bezodkladně rozpracovat možnosti konkrétního fungování tohoto konceptu. Pod taktovkou energického rakouského předsednictví bychom do konce roku mohli mít realistický akční plán a začít s jeho realizací.
  • V zásadě jde o spuštění pátracích a záchranných operací, které budou realizovány ideálně již v teritoriálních vodách třetích zemí, díky čemuž bude účinněji zabráněno utonutí migrantů, kteří budou rychle dopravováni a vyloďováni na stanovištích třetích států. Zde budou ve spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) rozděleni na lidi v nouzi a pouhé nelegální ekonomické migranty. Oprávněným žadatelům o azyl a uprchlíkům bude poskytnuta pomoc přímo na místě nebo v zařízení pro uprchlíky v jejich regionu, zatímco nelegální migranti budou navráceni do zemí původu či tranzitu. To vše s intenzivní finanční, materiální i lidskou pomocí států EU, včetně agentury Frontex.
  • Hlavní překážkou, která bude muset být překonána, je dosavadní nechuť třetích států k budování takovýchto platforem a k aktivnímu zadržování migrantů na svém území. Aby státy EU tento odpor překonaly, budou muset využít nejen významné finanční prostředky a další pozitivní pobídky, ale i metody skryté diplomacie a negativní podněty