Doporučení týdne: Demokraté by se měli shodnout na „Desateru nadstranického konsenzu o české zahraniční a bezpečnostní politice“

Návrh programového prohlášení vlády premiéra Babiše formuluje politické závazky, které kabinet slibuje naplňovat. V oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky lze při porovnání s programovými prohlášeními předchozích vlád a s ohledem na platné strategické dokumenty ČR identifikovat deset nejdůležitějších bodů, které můžeme označit za základ euroatlantického nadstranického konsenzu o české zahraniční a bezpečnostní politice. V podstatě jde o české národní zájmy v kontextu aktuální mezinárodní bezpečnostní situace. Tento konsenzus by měl spojovat jak vládní hnutí ANO, tak demokratickou opozici, která základy euroatlantického směřování ČR dlouhodobě sdílí a podporuje. Bez ohledu na sebevětší spory v domácí politice by se těchto deset bodů mělo stát spojnicí zájmů českého státu napříč politickým spektrem, nikoliv představovat témata pro stranické spory:

  • BOD 1: Česká republika je a bude pevně ukotvena v EU a NATO.
  • BOD 2: Česká republika bude rozvíjet prioritní vztahy: Visegrád, Německo, USA, Rakousko, Izrael, Velká Británie, Francie.
  • BOD 3: Prioritou ČR je zastavení nelegální migrace, zabránění pokračování nesmyslného systému kvót a reforma evropského migračního systému.
  • BOD 4: Česká republika se bude připravovat na prevenci a čelení zejména islámskému extremismu a terorismu.
  • BOD 5: Česká republika bude pokračovat ve výstavbě obranných mechanismů proti hybridním a kybernetickým hrozbám na základě Auditu národní bezpečnosti, hlavním zdrojem těchto hrozeb je Rusko.
  • BOD 6: Hodnotovým základem české zahraniční politiky je podpora lidských práv.
  • BOD 7: Česká republika bude podporovat Východní partnerství a rozšiřování EU o Západní Balkán.
  • BOD 8: Česká republika bude aktivní ve vojenských zahraničních operacích po boku našich spojenců.
  • BOD 9: Česká republika navýší rozpočet na obranu do výše 2 % HDP v letech 2024–2025.
  • BOD 10: Česká republika posílí nezávislou kontrolu i vládní koordinaci zpravodajských služeb.