Search
Close this search box.

Doporučení týdne: ČR a V4 by měly nabídnout kapacity pro misi EU proti masové migraci

  • Šéfové států na Evropské radě koncem týdne posoudí provádění opatření přijatých s cílem zastavit příliv migrantů přes Středomoří. Zabývat se budou i reformou společného azylového systému EU, včetně návrhu na relokační mechanismus a kvóty.

  • ČR je teď spolu s V4 teď samozřejmě ve složité vyjednávací situaci, když odmítá plnit již schválené kvóty. Přesto, nebo spíš právě proto, by naši představitelé neměli rezignovat na proaktivní a iniciativní přístup k reformě imigračního systému EU.
  • Ze všech dosavadních prohlášení české vlády i všech politických stran napříč Parlamentem je zřejmé, že národním zájmem ČR je přísná imigrační a azylová politika EU, jejímž cílem je zabránit nelegální imigraci a opakování uprchlické krize z roku 2015. Zatímco v deklaratorní rovině tento cíl sdílíme i se všemi ostatními vládami států Unie, pokud jde o konkrétní opatření, která nutně musejí být realizována daleko před evropskými hranicemi v Africe a na Blízkém východě, je odhodlání Berlína, Paříže či Říma k akci slabší.
  • To nabízí prostor státům V4, které vidí řešení masové migrace do Evropy především v rázném postupu v regionech evropského sousedství, aby iniciativně vystoupily s konkrétní nabídkou svých civilních, policejních a vojenských kapacit pro účely nové mise SBOP EU. Tím by zároveň naplnily hmatatelným obsahem svou podporu posilování spolupráce Unie v oblasti vnější bezpečnosti a obrany, která se na summitu také bude probírat.
  • Jednorázová nabídka pochopitelně nestačí, a proto by měla být součástí ucelené strategie prevence masové imigrace, pro kterou by ČR a V4 měla budovat širokou koalici. Státy jako Rakousko, Španělsko či Finsko by mohly být v hledáčku vládního zmocněnce, který měl být k tomuto účelu již dávno jmenován z řad seniorních mezinárodně respektovaných osobností.
  • Vyjednávací pozici V4 by dále výrazně pomohlo, kdybychom navrhli podstatné zvýšení finančních prostředků na programy k regulaci migračních toků v Africe v rámci víceletého finančního rámce EU 2021 – 2027, i za cenu snížení příjmů z evropského rozpočtu, které nás tak jako tak čeká.