Search
Close this search box.

Doporučení týdne: Českým zájmem je zachování co nejpevnější vazby mezi EU a Velkou Británií

  • Po formálním začátku jednání o vystoupení Velké Británie z EU se stále vrací otázka, jaké priority by měla česká vláda v tomto procesu hájit. Jasná shoda panuje na tom, že v první řadě je potřeba ochránit práva našich spoluobčanů, kteří ve Spojeném království žijí a pracují. Vzhledem k tomu, že je úkolem vlády hájit zájmy svých občanů v zahraničí, tak je správné, že se na této prioritě shodlo celé politické spektrum.

  • Ze strategického pohledu jde však především o to, aby byla co nejméně narušena soudržnost evropského společenství, které tvoří přirozené obranné, bezpečnostní a geopolitické zázemí pro Českou republiku. Proto je českým zájmem, aby Brexit co nejméně poškodil vazby mezi Británií, EU a tudíž i ČR zejména v oblasti obrany a bezpečnosti.
  • VNITŘNÍ BEZPEČNOST:Británie je klíčovým hráčem v boji proti terorismu a organizovanému zločinu, a proto by její odchod z Europolu a jeho informačních databází vedl k oslabení evropské bezpečnosti. ČR by proto měla obhajovat maximální možné zapojení Spojeného království v systémech vnitřní bezpečnosti EU.
  • OBRANA: Jelikož ČR hájí budování evropské obrany v co nejužší spolupráci s NATO, je přirozené, aby prosazovala i zachování co nejužší vazby mezi EU a Británií, která je stálým členem Rady bezpečnosti OSN, disponuje jaderným arzenálem a kvalitními globálně nasaditelnými jednotkami. Možnost zapojení Spojeného království do vojenských operací EU, jakož i do nového obranného fondu, by měla ČR podporovat.