Search
Close this search box.

Doporučení týdne: Česko si musí na africké záležitosti systematicky budovat expertízu

  • Na probíhajícím summitu EU-Africká unie v Pobřeží slonoviny se ukazuje rozdíl mezi některými žabomyšími válkami v evropských vnitrostátních debatách a otázkami strategické důležitosti pro celý kontinent. Dnešní Afrika má 60 % obyvatel pod 25 let a podle dat OSN lze očekávat zdvojnásobení africké populace do roku 2050 na 2,5 miliardy lidí.

  • Evropské státy tak musí dlouhodobě přemýšlet dopředu, navázat většinu rozsáhlých finančních toků z Evropy do Afriky právě na prakticky plněné cíle směřující k tomu, aby lidé z afrických států do Evropy neodcházeli a bylo pro ně výhodné budovat své státy doma. Evropa bude do budoucna muset v Africe také vojensky zasahovat, pokud například bude potřeba  vynutit mír, zachránit vysoké množství lidských životů a zabránit masové migrační vlně do Evropy. Podobných operací se například na Mali již účastní česká armáda, přičemž do budoucna to kromě obrany před ruskou agresí bude jedním z hlavních úkolů evropských a tedy i českých ozbrojených sil.
  • Migrační potenciál Afriky bude v následujících letech a dekádách obrovský, což znamená, že evropské státy musí pracovat s velmi promyšlenou dlouhodobou strategií, která musí mít za cíl cíleně a důsledně předcházet masové neřízené migraci (a zároveň ji i zastavovat) z tohoto kontinentu.  Evropa bude mít do budoucna s africkými státy nekompatibilní zájmy – zatímco evropské státy budou chtít migraci do Evropy zastavovat, pro řadu afrických států může být migrace jejich obyvatel výhodná, protože tak například mohou získávat finance z remitencí – peněz, které migranti následně posílají zpět domů.
  • Česko si tak musí na africké záležitosti systematicky budovat expertízu, aby jako tradičně nehrálo jen roli černého pasažéra.