Doporučení týdne: Česko by mělo prioritizovat podporu Černé Hory

  • Evropská komise představila strategii pro západní Balkán, jehož integrace do EU má být prioritou. Faktem však zůstává, že evropské společenství v tomto regionu výrazně prohrává souboj o vliv s nepřátelskými snahami – jak s Ruskem, Tureckem, Čínou, tak zločineckými a extremistickými skupinami.

  • Česká republika považuje podporu integrace západoevropského regionu za dlouhodobou prioritu a právě proto by měla v této oblasti proaktivně konkrétní kroky nad rámec probíhajících programů.
  • Jedním z příkladů českého zapojení by mohla být prioritizace podpory Černé Hory jak při cestě do EU, tak při obraně proti nepřátelskému zasahování. Tento malý stát se již stal členem NATO a čelí masivnímu nepřátelskému ruskému zasahování, jehož vrcholem byla i snaha o násilný převrat v říjnu 2016. Jedním z příkladů konkrétní podpory by mohlo být sdílení zkušeností o čelení ruskému vlivu, ČR má za sebou například mezinárodně uznávanou analytickou část Auditu národní bezpečnosti.
  • České zkušenosti s čelením dezinformací by také bylo možné sdílet vysláním sekondovaného experta do týmu strategické komunikace EEAS pro západní Balkán, který má dnes pouhé dva členy. Tak by bylo možné fráze o prioritizaci podpory tohoto regionu alespoň v limitovaném počtu převést na konkrétní činy.