Search
Close this search box.

Doporučení týdne: Česká republika by měla přijmout zákon zakazující nošení burek a nikábů

  • Vláda České republiky by měla následovat aktuálního příkladu Dánska a dalších evropských zemí, které již přijaly zákon zakazující zahalování tváře na veřejnosti. Toto opatření je namířeno primárně proti nošení burek a nikábů, které jsou projevem a zároveň i nástrojem propagace islámského fundamentalismu.

  • Takovýto zákaz je sice zásahem do osobní svobody a svobody vyznání, ale jak už opakovaně svými rozsudky stvrdil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, jde o opatření ospravedlnitelné a přiměřené. Stát má podle ESLP právo zamezit praxi, která je nekompatibilní se sociální komunikací a obecněji s vytvářením mezilidských vztahů, které jsou nezbytné pro život v otevřené společnosti. Vláda je proto oprávněna přijmout takové opatření, aby ochránila podmínky interakce mezi jednotlivci, které jsou nutné k zajištění fungující demokratické společnosti. Zahalování tváře na veřejnosti burkou či nikábem zcela jistě sociální interakci na veřejnosti znemožňuje.
  • Z hlediska zajištění vnitřní bezpečnosti je zákaz nošení burek významným krokem v prevenci šíření islámského extremismu. Úplné zahalení tváře žen není klasickým projevem náboženského vyznání v islámu, nýbrž moderním produktem salafismu, šířeným od konce 70. let minulého století v muslimských zemích i v Evropě. Zákaz takovéto praxe je způsobem, jak salafistům zamezit v segregaci žen od zbytku společnosti i ostatních muslimů, kteří se nehlásí k fundamentalismu.
  • Samotný fakt, že množství žen, které momentálně tento typ odívání v Česku používají, je statisticky marginální, není relevantní, protože i v zemích, které zákaz již zavedli, se nošení burek a nikábů pohybuje v řádu desetin promile. Jde totiž především o prevenci tohoto jevu do budoucna. Stát musí dát jasně najevo, jaké projevy považuje za nepřijatelné, zavrženíhodné a neslučitelné se svobodnou společností a liberální demokracií.
  • Zákaz burek a nikábů by měl být jen prvním ze série opatření, které podpoří liberálně demokratické strany napříč politickým spektrem za účelem efektivní prevence islámského extremismu v České republice. Dnes máme příležitost poučit se z chyb, kterých se dopustily západoevropské státy před třiceti čtyřiceti lety, když jasně nevymezily mantinely mezi svobodou vyznání a extremistickým jednáním.