Search
Close this search box.

Doporučení týdne: Boj proti terorismu nesmí skončit u zátarasů na vánočních trzích

  • V kontextu nadcházejícího zasedání Rady Evropské unie k otázce zlepšení spolupráce v boji proti terorismu je důležité se zaměřit na příčiny této bezpečnostní hrozby, které spočívají zejména v radikalizaci směrem k islámskému extremismu. 
  • I tomuto tématu se věnovalo 120 účastníků z 19 zemí na mezinárodní konferenci HOMEAFFAIRS – Internal Security Forum Prague, kterou koncem listopadu pořádal think-tank Evropské hodnoty v Praze. Z diskuse se světovými odborníky vyplynula jasná doporučení pro zlepšení prevence islámského extremismu.
  • Dlouhodobě evropské státy musí předcházet nejen samotným útokům, ale zejména šíření ideologie založené na touze vnutit určitou interpretaci islámu celé společnosti, která představuje klíčovou motivaci k páchání terorismu. To vyžaduje větší nasazení proti islámským extremistům, ale i zlepšení integrační a migrační politiky s cílem minimalizovat počet osob náchylných k jejich propagandě.
  • V následujících letech je nutné k potírání projevů islámského extremismu aplikovat stávající legislativu a případně novelizovat zákony týkající se oblastí, ve kterých jsou právní možnosti nedostačující. Jednotlivci i organizace šířící islámský extremismus by měli být systematicky monitorováni a jejich vliv by měl být snižován v mezích zákona. Je rovněž zapotřebí navýšit transparentnost financování náboženských společností a neziskových organizací ze třetích zemí s cílem omezit podporu pro islámský extremismus v Evropě ze zahraničí.