Search
Close this search box.

Doporučení týdne: 50 doporučení pro boj proti islámskému extremismu

  • Problém boje s islámským extremismem ve státech Evropské unie nadále trápí tvůrce politik, bezpečnostní experty i širší veřejnost. Program pro vnitřní bezpečnost think-tanku Evropské hodnoty tento týden přichází s návrhem 50 doporučení pro praktická opatření a legislativní kroky s cílem minimalizovat šíření a vliv islámského extremismu v liberálnědemokratických společnostech.

  • V první řadě by evropské vlády měly přijmout ucelenou konceptualizaci islámského extremismu, která reflektuje nejen terorismus, ale i nenásilné aktivity směřující k potlačení základních práv a svobod nebo odstranění základních principů demokratického právního státu.
  • Dále by měly důsledně sledovat islámské extremisty a informovat veřejnost o jejich společenském vlivu (strategická komunikace). Vlády i političtí představitelé by měli spoluvytvářet otevřenou a informovativní veřejnou diskusi o islámském extremismu a odmítnout snahy o její omezování.
  • Střednědobým cílem by pak mělo být zřízení funkce národního protiextremistického koordinátora, jehož rolí by bylo provádět kroky k boji s extremismem dle národní strategie, řídit strategickou komunikaci a koordinovat protiextremistické aktivity dalších státních orgánů a institucí. Národní strategie proti extremismu by v tomto ohledu měla být vytvořena, případně aktualizována tak, aby reflektovala soudobý růst hrozby islámského extremismu v Evropě.
  • Zpráva bude formálně představena na 4. ročníku mezinárodní konference HOMEAFFAIRS – Internal Security Forum Prague.