Search
Close this search box.

Doporučení pro budoucí českou strategii proti systematickým dezinformačním operacím cizích mocností

Ruská federace vede proti západním státům systematickou dezinformační kampaň, která je Kremlem považována za jeden z nástrojů hybridních (případně nelineárních) snah. Ta má za cíl rozložit jednotu EU a NATO, likvidovat důvěru k demokratickým institucím a zvýšit podporu protisystémových radikálních a extremistických sil, které mají k jednání Ruské federace pozitivní vztah. Fakticky se pokouší přimět protivníka k jednání, které vyhovuje agresorovi.

V tomto textu rozdělujeme aktivity cizí agresivní moci a jejích spojenců do sedmi oblastí, které v evropském kontextu pozorujeme a předkládáme doporučení pro budoucí českou strategii proti systematickým dezinformačním operacím cizích mocností. Ke stažení je k dispozici zde.

cover_tech