Doporučení pro budoucí českou strategii proti systematickým dezinformačním operacím cizích mocností

Ruská federace vede proti západním státům systematickou dezinformační kampaň, která je Kremlem považována za jeden z nástrojů hybridních (případně nelineárních) snah. Ta má za cíl rozložit jednotu EU a NATO, likvidovat důvěru k demokratickým institucím a zvýšit podporu protisystémových radikálních a extremistických sil, které mají k jednání Ruské federace pozitivní vztah. Fakticky se pokouší přimět protivníka k jednání, které vyhovuje agresorovi.

V tomto textu rozdělujeme aktivity cizí agresivní moci a jejích spojenců do sedmi oblastí, které v evropském kontextu pozorujeme a předkládáme doporučení pro budoucí českou strategii proti systematickým dezinformačním operacím cizích mocností. Ke stažení je k dispozici zde.

cover_tech