Dezinformace & veřejné mínění v České republice

Zveřejňujeme výsledky sociologického šetření, které proběhlo v rámci projektu se Slovenskou atlantickou komisí pod názvem GLOBSEC Trends.

Agentura STEM provedla průzkum na reprezentativním vzorku 1061 respondentů. Bylo testováno, do jaké míry veřejnost věří v dezinformace šířené tzv. “alternativními” médii. Na základě těchto údajů byl autory této zprávy vytvořen Dezinformační Index.

Shrnutí tohoto sociologického šetření je k dispozici ke stažení zde.


 

 

Hlavní zjištění

Čtvrtina Čechů věří dezinformacím a dezinformačním projektům. Tito lidé vnímají hrozby odlišně, vidí Rusko častěji jako spojence a zpochybňují či odmítají geopolitickou příslušnost České republiky k Západu.

 • 25,5 % Čechů věří dezinformacím
 • 24,5 % věří alternativním (dezinformačním) médiím více než tradičním

I přes minimální angažmá USA v Sýrii polovina Čechů věří, že za syrské uprchlíky jsou zodpovědné USA. Vytvoření tohoto dojmu je evidentním cílem dezinformačních operací Ruské federace.

 • 50,2 % české veřejnosti si myslí, že za stovky tisíc syrských uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy, nesou zodpovědnost Spojené státy
 • 28,3 % Čechů si myslí, že ruský vojenský zásah v Sýrii pomáhá řešit evropskou migrační krizi

Manipulace veřejnosti je úspěšná i v případě dezinformací o dění na Ukrajině. Skoro čtyři z deseti Čechů za ukrajinskou krizi viní USA, přestože jsou to ruská vojska, která okupují část území Ukrajiny.

 • 38 % respondentů si myslí, že ukrajinská krize byla způsobena USA a NATO.
 • 30,6 % respondentů, kteří věří tomu, že fašistické síly mají klíčový vliv na ukrajinskou vládu.

Pouze pětina obyvatel věří lži Moskvy, že na Ukrajině neoperují organizované ruské vojenské síly. Navzdory tvrzení prezidenta Miloše Zemana.

 • 19,6 % si myslí, že organizované ruské síly neoperují na Ukrajině.

Zhruba polovina obyvatel chce, aby Česká republika byla „mezi Západem a Východem“. Čtyři z deseti Čechů by radši neutralitu, než členství v NATO.

 • 48,3 % zvolilo pozici mezi Západem a Východem.
 • Když byli respondenti dotázáni, zda je členství v NATO dobré nebo špatné, pouze 17,3 % zvolilo druhou možnost. Ale jakmile se objevilo slovo neutralita, silných 39,4 % odpovědělo, že by byla lepší než NATO. Můžeme očekávat užití této teze dezinformačními operacemi, na Slovensku je již používána.

Pouze necelá třetina Čechů považuje členství v EU za dobrou věc. Čtyři z deseti nejsou rozhodnuti, zda je EU dobrá nebo špatná věc, to znamená, že například v případě referenda o vystoupení můžeme očekávat, že by se rozhodovali až během kampaně. Ta může být silně ovlivněna dezinformačními operacemi. Prosazování referenda o vystoupení z EU sledujeme od krajní pravice, krajní levice a od prezidenta České republiky.

 • Pouze 31,5 % dotázaných považuje členství v EU za dobrou věc.
 • Pokud by se konalo referendum o vystoupení ČR z EU, 40,6 % lidí by se s největší pravděpodobností rozhodlo až na základě kampaně probíhající před referendem.

Členství v NATO má silnou podporu, stavba alianční infrastruktury je nyní odmítána, nicméně čtyři z deseti Čechů by ji podpořili.

 • 55,6 % veřejnosti nesouhlasí s tím, aby NATO mohlo budovat v zemi svou infrastrukturu, 39,1 % souhlasí.
 • 68,5 % dotázaných souhlasí s tím, že NATO je důležité pro bezpečnost naší země.

 

cover_stem