Search
Close this search box.

DEBATA: “Zájmem ČR je podporovat lidská práva v zahraničí, i když by to bylo na úkor ekonomických zájmů jednotlivých firem.”

Dne 6. 12. 2012 se uskutečnila již sedmá veřejná diskuze z cyklu Debaty o českých zájmech, kterou pořádal think-tank Evropské hodnoty v rámci projektu Mládež v akci.

Vzhledem k neočekávánému odřeknutí slíbené účasti Lubomíra Zaorálka dva dny předem kvůli časové vytíženosti, byl pořadatel think-tank Evropské hodnoty nucen pozměnit obvyklý formát debaty. Vystoupit totiž příliš nechtěli ani jiní politici. Ta se tedy nesla v duchu živé diskuze mezi třemi řečníky a jedním moderátorem.

 Pozvání přijal Petr KRATOCHVÍL (zástupce ředitele Ústavu mezinárodních vztahů), Janina HŘEBÍČKOVÁ (bývalá ředitelka Odboru lidských práv a transformační politiky, Ministerstvo zahraničních věcí ČR) a Václav PETŘÍČEK (předseda Komory pro hospodářské styky s SNS) a debatu moderoval projektový manažer think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda.

Janina Hřebíčková v průběhu diskuze uvedla, že se při svých cestách střetla s mnoha podnikateli, kteří se vyjadřovali v tom smyslu, že podpora ČR vůči prosazování lidských práv neškodí jejich businessu.  Janina Hřebíčková také zmínila to, že lidská práva souvisí s ekonomickou situací. Jako příklad uvedla situaci v Palestině.

Václav Petříček ve svém vystoupení uvedl: ,,Ekonomické a politické zájmy ČR bychom měli prosazovat vyváženě s obhajobou lidských práv a současně bychom měli umět důstojně měřit stejným metrem.” Tímto reagoval na dotaz z publika, který upozornil na to, že ČR nesoudí všechny státy stejným metrem v oblasti lidských práv.

Petr Kratochvíl ve svém finálním příspěvku hájil důležitost lidských práv:  “To, že se chceme mít dobře, neznamená jenom to, že chceme mít hodně peněz, ale také to, že chceme být integrálními osobnostmi, které dokáží konzistentně obhajovat své názory a svou politiku uvnitř a navenek. V tomto smyslu bych všem přál, aby se měli dobře“.

Debatující poznamenali svoji lítost nad nepřítomností Lubomíra Zaorálka, jelikož věřili, že jeho přítomnost by debatu více vyostřila. Řečníci poukázali na fakt, že pro naši společnost je důležité, aby se takovéto debaty pořádali co nejčastěji.

 

Záznam celé debaty si můžete stáhnout jako audio soubor zde.

 

Videozáznam:

 

Mediální výstupy: iHNed.cz – Česká zahraniční politika – lidská práva i ekonomické zájmy