Search
Close this search box.

Czech diplomacy should add the topic of disinformation and influence operations to the agenda of Czech-Polish intergovernmental consultations

DOPORUČENÍ TÝDNE
DOPORUČENÍ TÝDNE

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty zorganizovalo v rámci projektu podpořeného Česko-polským fórem workshop na téma ruských vlivových operací. Čeští a polští experti z vládního i nevládního sektoru si vyměnili informace o institucionálním zabezpečení a jak čelit nepřátelským operacím.

Diskuse byla zaměřena i na specický fenomén operací využívajících manipulace historického narativu, dezinformační kampaně a bezpečnostně-obranný aspekt problematiky. Na obou stranách existuje solidní know-how a systém reakce na nepřátelské útoky. Zároveň vyvstává potřeba posílit vnitrostátní koordinace jak ČR, tak v Polsku. Platí to zejména pro oblasti strategické komunikace.

Česko a Polsko mohou ke vzájemnému sdílení nabídnout mnoho poznatků. Tématika se na obou stranách týká několika resortů a různých složek zpravodajských služeb. Nutná je intenzivní spolupráce vlády a expertní komunity. Tomuto tématu by se měl věnovat i formát 2+2.

Evropské hodnoty v kontextu výše uvedeného doporučují, aby česká a polská vláda zařadily toto téma na agendu příštích mezivládních konzultací. Je evidentní, že nepřátelské operace tohoto druhu budou ze strany Ruské federace pokračovat. Formát mezivládních konzultací umožňuje přímý kontakt relevantních složek veřejné správy na české i polské straně.