Co (ne)chybělo Zemanovu projevu v Evropském parlamentu?

“Je sympatické, že český prezident v Evropském parlamentu poprvé promluvil v angličtině.

Kritika zbytečné byrokracie je jistě zajímavý i důležitý námět, ale problémy s neefektivitou veřejné správy mají i národní státy. Očekávali jsme spíše, že se prezident Zeman bude v projevu podrobně věnovat své federalistické vizi. Ta mohla přispět do celoevropské debaty o institucionálním nastavení a fungování EU jako celku.

Prezident zmínil kulturní rozměr evropské integrace a svou vizi doplnil představou jednotné fiskální politiky. Je škoda, že jí více nerozvinul, protože v jejím vytváření nejvíce integrace dře.

Čekali jsme například konkretizaci jeho vize desetistránkové evropské ústavy, která by měla nahradit Lisabonskou smlouvu. Nebo zásadní příspěvek do debaty o fiskální zodpovědnosti, kdy český prezident tvrdí, že Řecko mělo zbankrotovat místo toho, aby obdrželo záchranné balíky. Také Zemanova vize jednotné evropské zahraniční politiky se společnou armádou by si jistě zasloužila rozpracování v tak zásadním projevu.

Očekávali bychom, že prezident věnuje více času rozpracování své vize, než že stráví polovinu svého projevu vyjmenováváním toho, co nechce. Protože věříme, že Česko má hlasem svého prezidenta do celoevropské strategické debaty promlouvat.”

Náš včerejší komentář z Lidových novin, kde shrnujeme hlavní Zemanova tvrzení

Komplexní analýza prezidentovy vize