Česká vláda by měla vypovědět česko-ruskou dohodu o přátelství