Search
Close this search box.

Česká vláda by měla urychleně připravit rozsáhlý program pomoci ohroženým Bělorusům

DOPORUČENÍ TÝDNE
DOPORUČENÍ TÝDNE

Běloruský režim jedná stále brutálněji. Kromě plošného zatýkání nenásilně protestujících se uchyluje k únosům osob, které s ním vyjádří nesouhlas. Posledním známým pokusem byla snaha o únos olympijské atletky Cimanouské z Tokia. Vzhledem k faktu, že vedení běloruského státu je plně závislé na vůli Ruské federace, nelze krátkodobém horizontu očekávat ukončení těchto nepřátelských a mezinárodně nepřijatelných činů.

Česká republika by proto měla připravit střednědobou strategii jak bude utlačovaným občanům Běloruska prakticky pomáhat. Vláda již schválila rozsahem malý program podpory, ovšem rozsah těchto represí a očekávané zabetonování diktátorského režimu znamená, že by český stát v koordinaci s našimi spojenci měl připravit minimálně střednědobý plán s výhledem na tři až pět let. Jeho součástí by měla být rozsáhlejší finanční a praktická podpora pro utíkající Bělorusy, organizační infrastruktura pro zapojení těchto osob do demokratizačních aktivit v regionu nebo snaha o zjednodušení podmínek pro vstup vybraných utíkajících firem do české ekonomiky, například oblasti IT. Český stát bude muset navýšit své bezpečnostní a zpravodajské kapacity se zaměřením na Bělorusko, jelikož ze strany běloruských a ruských zpravodajských služeb lze očekávat výrazné nepřátelské aktivity i na našem území.