Search
Close this search box.

Česká vláda by měla transparentně vyšetřit, zdali nebyl odposlouchávací software Pegasus nelegálně zneužit proti českým občanům

DOPORUČENÍ TÝDNE
DOPORUČENÍ TÝDNE

Mezinárodní investigativní konsorcium rozkrylo rozsáhlý program, během něhož byly softwarem Pegasus odposlouchávány desítky tisíc mobilních čísel v několika evropských státech. Legálně nařízené a kontrolované sledování osob podezřelých z kriminální činnosti je přirozeným právem každého demokratického státu. V případu kauzy Pegasus však docházelo ke sledování mnoha evropských novinářů nebo politiků, tudíž je evidentní, že šlo o vnitro-politicky nebo zahraničně-politicky motivované snahy. Nelegální odposlech je nepřátelským aktem vůči právům zasaženého jednotlivce, tak vůči institucím daného státu.

Česká vláda by měla prošetřit rozsah programu Pegasus vůči českým institucím a občanům tak, aby kteříkoliv útočníci do budoucna jasně věděli, že potenciální snahy o zneužití sledovací techniky proti českým aktérům budou potrestány. Vláda by měla rozhodnout o formě tohoto prošetření a následně transparentně informovat veřejnost o jeho výsledku.