Search
Close this search box.

Česká vláda by měla proaktivně podpořit polsko-americké obranné iniciativy

  • V Polsku je již nyní 4,5 tisíce amerických vojáků. Podpis deklarace prezidentů Trumpa a Dudy v minulém týdnu znamená, že se tento počet ještě zvýší. Dojde k početnímu i kvalitativnímu posílení americké vojenské přítomnosti u našeho severního souseda. Paralelně s tím dochází k masivnímu vyzbrojení polské armády s cílem enormního zvýšení její připravenosti. Týká se to logistiky, velících schopností, posílené spolupráce včetně speciálních sil, ale třeba i rozmístění nejmodernějších stíhacích letadel, jakými jsou F35.

  • Česká vláda musí jednoznačně zaujmout stanovisko, že to, co dělají Poláci pro posílení své obranyschopnosti, má velký význam pro obranyschopnost celého našeho regionu, a tedy i pro nás. Přítomnost USA v Polsku je potřebná na odstrašení Ruska, které svými vojenskými schopnostmi, svou strategií a svými vojenskými cvičeními nepokrytě demonstruje hrozbu pro tzv. východní křídlo NATO, jehož jsme součástí.
  • Nejlepším způsobem řešení obrany země jako Česká republika, je zajištění toho, že k útoku na ni vůbec nedojde. V této souvislosti má prvořadý význam politika „odstrašení“, která má potenciálního protivníka od útoku odradit. Právě proto musí ČR podpořit iniciativy Poláků na zvýšení obranných a odstrašujících schopností, a to jak v bilaterálním, česko-polském, tak v multilaterálním, tedy aliančním kontextu.
  • Polsko vynakládá na tyto iniciativy nejen nemalé diplomatické úsilí, ale připravuje se i na velké finanční investice s tím spojené. Doporučujeme vládě ČR, aby s naším severním sousedem vedla intenzivní jednání s cílem identifikace možností účinného příspěvku ČR. Český příspěvek by se měl týkat jak vojenských aspektů, například urychlené implementace plánované afilace jednotek 7. mechanizované brigády do mnohonárodnostní divize s velitelstvím v polském Elblagu, tak aspektů finančních. Očekávají se investice především do nutných infrastrukturních projektů spojených s přítomností a pohybem amerických vojsk. Obojí je v českém zájmu a vláda by měla začít proaktivně jednat.