Search
Close this search box.

Česká vláda by měla Litvě nabídnout policejní asistenci s ochranou hranic s Běloruskem

DOPORUČENÍ TÝDNE
DOPORUČENÍ TÝDNE

V posledních týdnech běloruský režim organizuje umělé migrační vlny do Litvy. Běloruský stát naláká migranty ze třetích zemí do Běloruska a poté je cíleně posílá přes pozemní hranici do Litvy, aby na ni zvýšil tlak v reakci na litevské aktivity ve prospěch běloruské občanské společnosti a opozice. Dochází tak k nelidskému zacházení s lidmi a zvyšuje se bezpečnostní a společenské napětí v regionu.

Zájmem České republiky je Litvu jednoznačně podpořit, jak materiálně, tak personálně. Český ministr vnitra by měl Litvě nabídnout vyslání české asistenční mise, která by byla složena dle lokálních potřeb, podobně jako během migrační krize působila česká policejní asistenční mise na makedonských hranicích.